Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tin Tức

Tin Tức

Đã có Nghị định 55/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ kế toán

Ngày 14/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 412/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024-2025.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 13/5/2024

Thông tư 01/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 14/5/2024.

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với khoản chi nghỉ mát của nhân viên

Đây là nội dung nêu tại Công văn 1664/CTQNI-TTHT ngày 26/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi nghỉ mát của cán bộ nhân viên.

Các quy chuẩn về môi trường dự kiến ban hành từ 2024 – 2026

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/4/2024

Chính sách mới có hiệu lực 15/4/2024 gồm các quy định về Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực y tế, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, không xét Lao động tiên tiến với cá nhân tuyển dụng dưới 06 tháng.

Hướng dẫn về tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp doanh nghiệp nợ thuế

Đây là nội dung hướng dẫn tại Công văn 1457/TCT-QLN ngày 10/4/2024 của Tổng cục Thuế về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế.

Hướng dẫn xuất hóa đơn khi nhận hàng trả lại

Đây là nội dung hướng dẫn tại Công văn 1234/CTTNI-TTHT ngày 05/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc xuất hóa đơn khi nhận hàng trả lại.

Đề nghị xây dựng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2024.

2 quy định tại Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/4/2024

Các quy định đặc biệt của Luật Đất đai 2024 áp dụng từ ngày 01/4/2024, sớm hơn so với hiệu lực chung của Luật này.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/3/2024)

Từ hôm nay, chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn mua máy tính học trực tuyến sẽ dừng thực hiện. Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động tôn giáo, quyên góp, tiếp nhận tài trợ của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cũng sẽ phải thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ 01/01/2025

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ngày 15/3/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 449/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp từ 01/5/2024

Ngày 15/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Ban hành mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư của dự án phải đấu thầu

Ngày 06/3/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý từ 01/5/2024

Ngày 06/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Hướng dẫn về khấu trừ chi phí lãi vay với DN có giao dịch liên kết

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Công văn 3790/CTBDU-TTHT ngày 29/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và chi phí lãi vay.

Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 25/NQ-CP về Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Không sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 cho phép người không sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa từ 01/01/2025.

Đã có toàn văn Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 01/7/2024

LuatVietnam đã cập nhật Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

7 chính sách tại đề nghị xây dựng Luật Thuế TNDN sửa đổi

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 09/02/2024 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024.

Hướng dẫn về xuất hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà

Ngày 24/01/2024, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã có Công văn 4852/CTHN-TTHT hướng dẫn về xuất hóa đơn đối với hộ kinh doanh.

Thay đổi phương pháp tính khoản thu bất hợp pháp về chứng khoán

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 73/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2020/TT-BTC quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (23/01/2024)

Thông tư 23/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 chính thức có hiệu lực ngày hôm nay.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi, có hiệu từ 01/01/2025

Tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường sáng 18/01/2024, Quốc hội đã chính thức thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi, với 432 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 87,63%.

Thay đổi một số mẫu giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý từ 15/02/2024

Thông tư 10/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết về Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Ban hành 4 Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS trong năm 2024

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6.

Cách ghi thành phần dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm từ 15/2/2024

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 29/2023/TT-BYT hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.

Thay đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản mới được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong số đó có quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản của doanh nghiệp.

Môi giới bất động sản không được hành nghề tự do từ 01/01/2025

Từ 01/01/2025, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới bất động sản không được hành nghề tự do mà phải hành nghề trong một doanh nghiệp theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Đã có Nghị quyết áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 01/01/2024

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Người loạn thị có thể phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 105/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Hướng dẫn bên bán xác định thuế suất thuế GTGT 8% hay 10%

Đây là nội dung được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Công văn 5435/TCT-CS ngày 04/12/2023 về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 03/12/2023

Từ hôm nay - ngày 03/12/2023, người dân được xuất trình Căn cước công dân khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời, cơ quan bảo hiểm cũng sửa đổi, bổ sung nhiều mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế.

Chính thức giảm 2% thuế VAT từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024

Sáng 29/11/2023, với 477/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Bổ sung điều kiện chuyển nhượng vốn góp của ngân hàng liên doanh

Đây là quy định mới tại Thông tư 13/2023/TT-NHNN ngày 31/10/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tham gia ký kết hợp tác với Thành phố Ning Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Ông Nguyễn Vinh Huy – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 cùng Ông Nguyễn Đình Quý – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 và Bà Võ Thị Bích Nhung – Tổng giám đốc Công ty CP Hệ thống Luật Thịnh Trí tham gia Lễ ký kết hợp tác với Thành phố Ning Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/11/2023)

Chính sách mới có hiệu lực ngày 15/11/2023 gồm các quy định về phí giao dịch bảo đảm, xếp lương công chức chuyên ngành thống kê, kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an trên mạng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/11/2023)

Chính sách mới có hiệu lực ngày 15/11/2023 gồm các quy định về phí giao dịch bảo đảm, xếp lương công chức chuyên ngành thống kê, kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an trên mạng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/11/2023)

Hôm nay - ngày 10/11/2023, các văn bản về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công và hướng dẫn về chương trình phát triển đô thị chính thức có hiệu lực thi hành.

TP. HCM thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường từ 20.000 - 350.000 đồng/m2

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về dự án giảm thuế giá trị gia tăng

Ngày 01/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 179/NQ-CP về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Thay đổi về hồ sơ đăng ký biến động trên Sổ đỏ từ 16/10/2023

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 14/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Hồ sơ xác nhận thay đổi số CCCD, CMND trên sổ đỏ

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú.

Trường hợp được ghi số định danh lên Sổ đỏ từ 16/10/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Đã có đầy đủ 7 án lệ mới áp dụng từ ngày 01/11/2023

Ngày 01/10/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 364/QĐ-CA về việc công bố 07 án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

Chính thức giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023

Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Thay đổi thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ban hành ngày 18/9/2023 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Kiểm tra, xử phạt các cơ sở lợi dụng dịch đau mắt đỏ để tăng giá thuốc

Ngày 22/9/2023, Cục Quản lý Dược đã có Công văn 9474/QLD-GT về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20/9/2023

Các lĩnh vực người có chức vụ không được lập doanh nghiệp sau khi thôi chức và thay đổi về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự là những chính sách mới có hiệu lực hôm nay.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/9/2023

Rất nhiều chính sách mới quan trọng về xử lý vi phạm giao thông, tiền trợ cấp hằng tháng, đánh giá công chức... chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Không bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho xe hết niên hạn

Đây là nội dung mới đáng chú ý quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Hội thi cải cách hành chính năm 2023 của Quận 3

Ngày 08/9/2023, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức Quận 3 đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Quận 3 vươn lên tầm cao mới” năm 2023.

Được dùng giấy tờ xe tích hợp trên VNeID khi kiểm tra giao thông

Quy định trên là được ghi nhận tại Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Ngày 29/8/2023, Anh Nguyễn Vinh Huy – Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí đã có chuyến thăm về quê hương tại Quảng Nam.

Đã có Nghị định mới hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (23/8/2023)

Hôm nay - ngày 23/8/2023, Thông tư của Bộ Tài chính về trợ cấp xã hội với học sinh dân tộc thiểu số chính thức bãi bỏ.

Chế độ kỷ luật đặc thù dành cho nhân viên hàng không từ 01/9/2023

Đây là một trong những nội dung được quan tâm nhất tại Thông tư 23/2023/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 17/7/2023, quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay (15/8/2023)

Hôm nay (ngày 15/8/2023) là thời điểm có hiệu lực của hàng loạt chính sách mới liên quan đến đăng ký xe; thủ tục làm hộ chiếu; áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu… Cùng theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu rõ hơn về các chính sách mới quan trọng này.

Hướng dẫn mới về thủ tục cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC

Ngày 02/8/2023, Bộ Công an đã ban hành Quyết định 5358/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Hướng dẫn 5 thủ tục về thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Ngày 26/7/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1323/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo phòng chống rửa tiền

Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thay đổi về điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ từ 15/8/2023

Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Đặc trưng và động lực thúc đẩy TP.HCM phát triển bền vững

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ mang nét riêng và trở thành động lực thúc đẩy TP.HCM phát triển bền vững.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (21/7/2023)

Quy định mới về mức phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa và hình thức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Từ 15/8/2023, xin cấp lại giấy đăng ký xe bị mất sẽ lâu hơn trước

Thời gian cấp lại giấy đăng ký xe bị mất được thay đổi tại Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Từ ngày 15/8/2023, người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú

Tại Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023, Bộ Công an đã có quy định mới về việc đăng ký xe tại nơi tạm trú.

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại UBND cấp huyện

Đây là nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống Luật Thịnh Trí kỷ niệm 20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 1-7, tại TP.HCM, Hệ thống luật Thịnh Trí đã tổ chức chương trình “Dấu ấn 20 năm Thịnh Trí” với chủ đề: “Trọn niềm tin – Vững tương lai”.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 44 giảm VAT

Ngày 30/6/2023, Công văn 3431/TCHQ-TXNK đã được ban hành. Tại Công văn này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng từ 01/7/2023.

Thịnh Trí 20 năm hình thành và phát triển

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Thịnh Trí trở thành một trong những hệ thống có uy tín, đã khẳng định được thương hiệu “Thịnh Trí” trong lĩnh vực pháp luật, là bạn đồng hành của khách hàng theo phương châm “Đúng cam kết, trọn niềm tin”.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (23/6/2023)

Chính sách mới có hiệu lực ngày 23/6/2023 bao gồm các quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023 và chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Khép lại giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng năm 2023 - Cúp Thịnh Trí với nhiều cung bậc cảm xúc

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, nhiều kịch tính, chiều ngày 18/6, giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng năm 2023 - Cúp Thịnh Trí với sự tham dự của 148 tay vợt ở 5 bảng thi đấu đã diễn ra lễ bế mạc.

Gần 150 vận động viên tham gia Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng năm 2023 - Cúp Thịnh Trí

Chiều ngày 12/6/2023, tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM, đã diễn ra lễ bốc thăm Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng năm 2023 - Cúp Thịnh Trí.

Hệ thống Luật Thịnh Trí vô địch giải bóng đá "TRANH CÚP THỊNH TRÍ 2023"

Nhằm chào mừng 20 năm năm thành lập Hệ thống Luật Thịnh Trí và chào mừng Ngày Nhà Báo Việt Nam, Hệ thống Luật Thịnh Trí tổ chức giải bóng đá "Tranh cúp Thịnh Trí 2023".

Hệ thống Luật Thịnh Trí vinh dự là nhà tài trợ Cuộc thi học thuật "CON ĐƯỜNG PHÁP LUẬT- LEGAL PATHS LẦN VI NĂM 2023"

Vào sáng ngày 04/06/2023 Tại Hội trường lớn Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuộc thi học thuật "Con đường pháp luật Legal paths lần VI năm 2023".

Chỉ đạo của Thủ tướng về thúc đẩy thị trường bất động sản

Ngày 25/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Ngày 26/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 470/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống Luật Thịnh Trí tổ chức giải bóng mini nam

Nhân 20 năm thành lập Hệ thống Luật Thịnh Trí và Kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Hệ thống Luật Thịnh Trí tổ chức giải bóng đá giao hữu mini nam với tổng giải thưởng gần 90 triệu đồng.

Xử lý rủi ro hoạt động cho vay Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ngày 15/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2023/TT-BKHCN hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cấp sổ đỏ cho condotel, biệt thự du lịch

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 3382/BTNMT-ĐĐ ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, trong đó đề nghị các địa phương đẩy mạnh cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất.

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

UBND huyện được quyết định giá thu tiền sử dụng đất, thu hồi đất

Ngày 06/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Chính sách mới có hiệu lực ngày 25/4/2023

Ngày 25/4/2023, quy định về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án chính thức có hiệu lực thi hành.

Chính phủ ra nghị quyết hỗ trợ khách vay tiêu dùng

Theo báo Thanh niên, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/4/2023)

Hôm nay - ngày 20/4/2023, Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung hướng dẫn về hợp đồng xây dựng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (14/4/2023)

Hôm nay - ngày 14/4/2023, nhiều quy định sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực thi hành.

Trước 15/4/2023, nghiên cứu, đề xuất giảm thuế GTGT

Đây là một trong những nội dung nổi bật được nêu tại Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.

Thay đổi về thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 28/3/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng

Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng khi khách hàng đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí vinh dự được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 nhiệm kỳ III (2023-2028)

Ngày 30/3, Hội Doanh nghiệp quận 3 (Hội) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2023-2028) với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thiết thực, phù hợp với điều lệ của Hội.

Hướng dẫn điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án từ 25/4/2023

Ngày 09/3/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-TANDTC quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thu hồi đất dự án: Cần tách bạch 'lợi ích quốc gia' và 'lợi ích phát triển kinh tế xã hội'

(VNF) - TS Nguyễn Vinh Huy, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. HCM (HUBA), giảng viên Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã trao đổi với VietnamFinance về một số điểm cần nghiên cứu bổ sung, làm rõ trong Luật Đất đai (sửa đổi).

Sắp ban hành 7 Luật, 4 Nghị định ảnh hưởng đến thị trường BĐS

Ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

3 quy định về trái phiếu doanh nghiệp ngưng hiệu lực đến hết 2023

Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Tòa án nhân dân tối cao công bố 7 án lệ mới

Ngày 24/02/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 39/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (28/02/2023)

Hôm nay - ngày 28/02/2023, quy định về cấp nước khu vực nông thôn chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời nhiều văn bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bị bãi bỏ.

Chính thức tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

5 tiêu chí phân công Thẩm phán giải quyết án

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2022/TT-TANDTC quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Sửa quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 01/01/2024

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập đến tại Luật Khám, chữa bệnh do Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023 vừa qua.

Chính sách mới có hiệu lực ngày 01/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 01/02/2023 liên quan đến đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải và tiêu chuẩn thi, xét thăng hạng đối với viên chức ngành thể dục, thể thao.

Cho phép sử dụng Giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn đến 31/12/2024

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19…

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại.

Nội dung mới về thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 18/2022/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 31/12/2022 về thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với xe máy, ô tô điện từ 01/7/2023

Ngày 30/12/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 48/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybird điện.

Áp dụng quy trình giám định BHYT mới từ 01/01/2023

Ngày 12/12/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 3618/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế.

Bổ sung quy định về kế toán, kiểm toán trong hoạt động dầu khí

Đây là một trong những nội dung mới nổi bật của Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 14/11/2022.

Điều kiện lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Ngày 30/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/12/2022)

Chính sách mới có hiệu lực 01/12/2022 bao gồm quy định về: Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, lãnh đạo; Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương.

TP. HCM ban hành quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp mới

Ngày 15/11/2022, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo 7405/TB-BHXH về việc ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Sửa đổi quy định về xuất trình sổ hộ khẩu giấy trong tháng 12/2022

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.

TP. HCM hỗ trợ lao động ảnh hưởng bởi doanh nghiệp bị giảm đơn hàng

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Công văn 1184/LĐLĐ-CSPL ngày 01/11/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023.

Ngân hàng đẩy mạnh chương trình hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Đây là nội dung tại Công văn 6221/NHNN-TD ngày 06/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Sửa đổi quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Ngày 28/10/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Trách nhiệm xã hội của doanh nhân

Xã hội ngày càng đề cao các giá trị xã hội và theo đó các doanh nghiệp không còn đơn thuần hoạt động duy nhất với mục tiêu lợi nhuận mà còn gắn liền với nhiều hành vi, hoạt động đem đến những giá trị nhân văn. Doanh nhân, với vai trò là chủ, người điều hành doanh nghiệp, người có tác động rất lớn đến tư tưởng và thực thi trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp. Bài viết sẽ làm rõ vai trò của doanh nhân đối với trách nhiệm xã hội trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay.

Ngân hàng Nhà nước tăng mức lãi suất tiền gửi từ hôm nay (25/10/2022)

Ngày 24/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1812/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

Từ ngày 20/10/2022 tài khoản định danh điện tử có thể dùng thay CCCD

Hôm nay - ngày 20/10/2022, tài khoản định danh điện tử có thể sử dụng thay Căn cước công dân, trợ giúp viên pháp lý được tăng mức lương, cán bộ, công chức lãnh đạo có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Trình Quốc hội thông qua thí điểm đấu giá biển số ô tô

Ngày 05/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

CÔNG TY LUẬT THỊNH TRÍ DÀNH RIÊNG ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỘI VIÊN CLB BẤT ĐỘNG SẢN VREC&HREC

Công ty Luật TNHH Thịnh Trí là thành viên của hệ thống Luật Thịnh Trí được thành lập từ năm 2007 theo giấy đăng ký kinh doanh số 41.07.0575/TP/DKKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Cấp.

Lao động tai nạn trên công trường được bồi thường đến 100 triệu đồng

Theo Thông tư 50/2022/TT-BTC, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường theo quy định. Trong đó, khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả như sau:

Kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần từ tháng 9 - 11/2022

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 1914/QĐ-BTC ban hành phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC về điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh nhiều loại lãi suất từ 23/9/2022

Ngày 22/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1607/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Từ 01/10/2022, bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô

Ngày 10/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-BKHCN về việc bãi bỏ các văn bản quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/9/2022)

Hôm nay - ngày 10/9/2022, các chính sách mới có hiệu lực là: Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, thay đổi về thủ tục nhập khẩu xe không nhằm mục đích thương mại và quy định về tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài.

Quy trình quản lý đăng ký hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1391/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Áp thuế chống bán phá giá với một số vật liệu hàn nhập khẩu

Ngày 15/8/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1624/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Thống nhất về sử dụng hóa đơn với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày 12/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8042/BTC-TCHQ về việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

5 trường hợp bị xóa thông tin trên mạng internet từ 01/10/2022

Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Tiếp tục hỗ trợ người lao động vì Covid-19 đã nộp hồ sơ đúng hạn

Ngày 11/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15.

Giá xăng tiếp tục giảm mạnh từ 15 giờ chiều nay

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 4750/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Từ 01/9/2022, gửi đồ qua xe khách phải khai số CCCD của mình và người nhận

Đây là nội dung mới đáng chú ý được nêu tại Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Kéo dài thời gian xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14

Tại Nghị quyết 63/2022/QH15, Quốc hội đã đồng ý kéo dài thời gian xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14.

Thủ tướng đôn đốc tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động

Ngày 27/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4718/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Đồng loạt thu phí tự động trên tất cả tuyến cao tốc từ 01/8/2022

Đúng 9h sáng ngày 01/6/2022, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải phòng đã chính thức triển khai thu phí tự động trên tất cả các làn ra vào. Điều này đã giúp cho các phương tiện qua làn nhanh chóng, hoạt động thu phí diễn ra một cách trơn tru.

Thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Thông tư mới về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Ngày 30/6/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

Từ 01/8/2022, chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC

Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Lập khống chứng từ kế toán là hành vi như thế nào?

Tại khoản 3 Điều 3 Luật Kế toán 2015, chứng từ kế toán là các giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán, ví dụ: Phiếu chi, Phiếu thu, Phiếu xuất - nhập kho, Biên lai thu tiền,…

Có được đăng ký thường trú khi chung cư chưa có sổ hồng?

Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 về điều kiện đăng ký thường trú gồm: Có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình hoặc được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý (nếu không có nhà thuộc sở hữu của mình).

Hướng dẫn làm hộ chiếu online

Ngoài việc làm hộ chiếu trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, hiện nay người dân còn có thể tiến hành làm hộ chiếu online và nhận ngay tại nhà theo các bước hướng dẫn sau đây.

Để ly hôn đơn phương nhanh chóng cần lưu ý điều gì?

Ly hôn đơn phương là việc một trong hai bên vợ, chồng yêu cầu ly hôn khi không muốn kéo dài cuộc sống hôn nhân với người còn lại.

Sử dụng chung cư làm địa điểm kinh doanh có được không?

Hiện nay với sự phát triển nhanh của các loại hình kinh doanh, việc sử dụng chung cư làm địa điểm kinh doanh không hiếm gặp. Như vậy mọi chung cư có phải đều được dùng để làm địa điểm kinh doanh không?

Trường hợp nào doanh nghiệp phải báo tăng, giảm lao động?

Khi doanh nghiệp có biến động về nhân sự dẫn tới thay đổi thông tin đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), thì doanh nghiệp đó phải làm thủ tục báo tăng/giảm lao động tới cơ quan BHXH. Nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp đang chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục này.

Công ty có phải chốt sổ BHXH cho người lao động nghỉ ngang hay không?

Điều 39 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động tự ý nghỉ ngang sẽ bị coi là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Hậu quả pháp lý để lại chính là việc hợp đồng lao động bị chấm dứt, đồng thời người lao động còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động.

Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai bị xử phạt ra sao?

Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015 quy định Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để giao đất, cho thuê, thu hồi, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật mà thuộc một trong các trường hợp sau thì có thể bị xử lý hình sự về Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai:

Vợ / chồng ly hôn rồi có quay lại được không?

Căn cứ khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình, ly hôn là thủ tục chấm dứt quan hệ vợ chồng thông qua quyết định hoặc bản án có hiệu lực của Toà án.

Người lao động đóng bảo hiểm ra sao khi lương tối thiểu vùng tăng?

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, hằng tháng, người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải trích một khoản tiền nhất định để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc bao gồm: BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tăng 6% mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022

Căn cứ khoản 4 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương tối thiểu vùng sẽ do Chính phủ quyết định và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Lập vi bằng mua bán nhà đất không có Sổ đỏ có được không?

Điều 37 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp không được lập vi bằng như sau:

Xây nhà vi phạm quy hoạch bị xử phạt thế nào?

Xây nhà vi phạm quy hoạch là hành vi vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tương đối phổ biến. Xây nhà vi phạm quy hoạch bị xử phạt thế nào?

Người phải chịu trách nhiệm khi bị mất xe ở chung cư là ai?

Tình trạng mất xe khi gửi trong các toà chung cư diễn ra khá phổ biến hiện nay. Trong trường hợp đó, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm?

Bị tai nạn lao động, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Khi không may bị tai nạn lao động, người lao động sẽ được nghỉ làm để điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Bị xử lý hình sự khi trốn thuế từ bao nhiêu tiền?

Tùy mức độ vi phạm, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trốn thuế.

Từ 01/7/2022 cấp hộ chiếu theo mẫu mới có gắn chip

Khoản 2 Điều 6 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam (gọi tắt là Luật Xuất, nhập cảnh), hiện có hai loại hộ chiếu là hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Đầu cơ trái phép bị xử phạt như thế nào?

Điều 31 Nghị định 98/2020, được sửa đối, bổ sung tại Nghị định 17/2022 về mức xử phạt hành chính với hành vi đầu cơ hàng hóa được quy định như sau:

Khi cấp Sổ đỏ thì hạn mức đất ở như thế nào?

Hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành quyết định nên muốn biết rõ hạn mức là bao nhiêu phải xem trong quyết định về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở, hạn mức giao đất ở của từng địa phương. Ngoài ra, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất tại mỗi khu vực trong cùng địa phương cũng có sự khác nhau.

Có được hủy sổ BHXH khi công ty cũ nợ bảo hiểm?

Luật Bảo hiểm xã hội cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện nay đều chưa có quy định về thủ tục hủy sổ BHXH khi công ty cũ nợ tiền bảo hiểm. Nhưng Công văn số 3663/BHXH-THU của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh từng có hướng dẫn về việc hủy sổ BHXH như sau:

Cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng không phù hợp đối với viên chức ngành y tế từ ngày 10/6/2022

Ngày 26/4/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế nhằm cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng không phù hợp đối với viên chức ngành y tế.

Ép người khác sử dụng ma túy bị xử phạt ra sao?

Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Có cần phải đăng ký kinh doanh khi bán trà đá?

Bán trà đá đang là một trong những mặt hàng kinh doanh phổ biến, nhất là tại các thành phố lớn sầm uất. Vậy muốn bán trà đá có cần phải đăng ký kinh doanh không?

Có được vay ngân hàng khi người đã chết đứng tên sổ đỏ?

Cá nhân có thể dùng chính tài sản của mình hoặc dùng tài sản của người khác để thế chấp khi vay ngân hàng. Nếu người đứng tên Sổ đỏ chết thì có vay ngân hàng được nữa không?

Di chúc hết hiệu lực có còn được yêu cầu chia di sản thừa kế?

Điều 623 Bộ luật Dân sự quy định di chúc có di sản là bất động sản có hiệu lực trong 30 năm, nếu di sản là động sản thì có hiệu lực trong 10 năm để người thừa kế yêu cầu chia thừa kế trước khi di sản thuộc về người quản lý hoặc người đang chiếm hưu (nếu không có người quản lý) hoặc Nhà nước (nếu không có 02 đối tượng trên).

Triển khai tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người dân TP.HCM

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch 1591/KH-UBND về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

Khi nào cá độ bóng đá bị phạt tù?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá độ bóng đá là hành vi đánh bạc trái phép, theo đó người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật Hình sự.

Bị xử lý thế nào khi mua bán nhà ở xã hội chưa đủ 5 năm?

Người có thu nhập thấp thường được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Sau khi mua mà có nhu cầu cần bán thì phải đáp ứng điều kiện như thế nào và sau bao lâu thì được bán?

Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, tạm dừng yêu cầu xét nghiệm Covid-19

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đã uỷ quyền cho người khác, có bán đất được không?

Khi đã uỷ quyền cho người khác, muốn tự mình bán đất thì có thể thực hiện theo cách sau đây:

Bị xử phạt bao nhiêu khi kết hôn với người chưa đủ tuổi?

Kết hôn với người chưa đủ tuổi được gọi là tảo hôn là một trong các hành vi bị cấm theo điểm b khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Bổ sung quy định về thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Điều kiện vay ngân hàng mua nhà

Hai trong các yếu tố về tài chính mà các ngân hàng yêu cầu khách hàng khi vay vốn cần phải đảm bảo là có tài sản thế chấp và có thu nhập ổn định, đủ khả năng để trả nợ. Trong đó:

Khi đã để lại di chúc cho con thì cha mẹ có được bán đất không?

Cha mẹ thường lập di chúc sẵn phân chia di sản là nhà, đất cho từng người con sau khi mình chết đi để tránh tranh chấp. Do đó, sau khi lập di chúc cho con, cha mẹ bán miếng đất đã lập di chúc có được không?

Có được bán chung cư đang trả góp không?

Khi đang trả góp chung cư nhiều người lại có nhu cầu mua bán cho người khác và theo quy định của pháp luật, việc mua bán căn hộ chung cư đang trả góp có hợp lệ không?

Hợp đồng mua bán đã công chứng nếu bị sai tên thì có bị vô hiệu?

Tại khoản 1 Điều 407 Bộ luật Dân sự khẳng định:

Bộ Y tế hướng dẫn về việc khám, chữa bệnh cho người dân sau khi mắc Covid-19

Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 2055/BYT-KCB ngày 22/4/2022 về việc khám, chữa bệnh cho người dân sau khi mắc Covid-19.

Trường hợp không phải nộp lệ phí làm thẻ Căn cước công dân gắn chip

Theo Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định về các trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí làm thẻ Căn cước công dân như sau:

Từ 21/5/2022 người dân có thể làm đăng ký xe máy tại Công an xã

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Vợ sinh con, chồng được nhận gần 3 triệu đồng trong trường hợp nào?

Thông tin chồng được nhận gần 03 triệu khi vợ sinh con là tiền trợ cấp 1 lần mà người chồng sẽ được nhận khi vợ sinh con do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả.

Có cần đăng ký kinh doanh khi thuê nhà rồi cho thuê lại không?

Hình thức kinh doanh được ưa chuộng dạo gần đây là thuê nhà rồi cho thuê lại. Nhưng vấn đề đặt ra là cho thuê lại nhà thuê có phải đăng ký kinh doanh không?

Mức phạt người cướp tài sản dưới 18 tuổi như thế nào?

Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

Xử lý kẻ cướp thế nào để không vi phạm pháp luật?

Cướp tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Nhưng nếu người bị cướp tài sản có hành vi đánh trả gây thương tích hoặc thậm chí là làm chết người thì có thể sẽ trở thành tội phạm.

Đối tượng nào được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự?

Điều 44 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, đối tượng và điều kiện được xem xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự gồm:

Có bị phạt nếu không mua bảo hiểm ô tô bắt buộc?

Khi tham gia giao thông bằng ô tô, xe máy thì một trong những giấy tờ không thể thiếu đó là giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Khi thang máy chung cư rơi, ai phải chịu trách nhiệm?

Có không ít trường hợp rơi thang máy xảy ra trong quá trình sử dụng chung cư. Khi đó, ai là người chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân?

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 09/4/2022

Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 09/4/2022 hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch chính thức có hiệu lực.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh

Hiện nay hoạt động kinh doanh của cá nhân rất đa dạng như bán hàng online, phân phối hàng hóa, đầu tư mở cửa hàng,… Hoạt động này có thể là thường xuyên hoặc không thường xuyên.

Có cần công chứng hợp đồng mua chung cư?

Khi mua bán chung cư, vấn đề pháp lý luôn được các bên quan tâm bậc nhất, liệu có bắt buộc phải công chứng hợp đồng mua bán chung cư không?

Nhà đầu tư nhận lại tiền thế nào khi đợt chào bán trái phiếu bị hủy bỏ?

Khi tổ chức phát hành trái phiếu bị xử lý do phát hành trái phiếu sai quy định, công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin... Trong trường hợp này, khi huỷ bỏ đợt chào bán trái phiếu thì nhà đầu tư sẽ nhận lại tiền như thế nào?

Năm 2022 được đăng ký BHXH tự nguyện online

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022, về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Thủ tục công chứng bán đất của con chưa thành niên

Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, giao dịch mua bán đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Nên ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện được mua bán (khi mua bán đất phải có sự đồng ý của cha mẹ) thì còn cần phải đáp ứng điều kiện về hợp đồng công chứng.

Khi đã có Căn cước công dân có được dùng Chứng minh thư?

Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân đều có giá trị chứng minh nhân thân của một người khi tham gia các giao dịch dân sự hay thực hiện thủ tục hành chính, vì vậy, nhiều người may mắn được giữ cả Chứng minh nhân dân cũ và thẻ Căn cước thắc mắc: Có được dùng Chứng minh thư khi đã có Căn cước công dân?

Người lao động nghỉ điều trị tai nạn lao động có được trả lương không?

Người lao động sẽ cần có thời gian để nghỉ ngơi và điều trị khi bị tai nạn lao động. Vì vậy khi nghỉ điều trị tai nạn lao động, người lao động có được tính hưởng phép năm?

Di chúc trước khi công chứng có được đánh máy sẵn ?

Theo điều 635 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, di chúc có thể được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của người lập di chúc. Nếu người lập di chúc có yêu cầu thì phải đáp ứng các quy định chung về công chứng hợp đồng, giao dịch theo Luật Công chứng năm 2014.

Nghị quyết kéo dài thời hạn xử lý nợ xấu có hiệu lực từ ngày 25/3/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 45/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ bị xử phạt ra sao?

Tại Điều 24, 25 Luật Hiến pháp 2013 đã ghi nhận công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí,… Nếu lợi dụng quyền này để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cha mẹ lén đọc tin nhắn, điện thoại của con bị xử phạt như thế nào?

Khi mạng xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, nhiều bậc cha mẹ sợ con cái bị lôi kéo trở nên hư hỏng nên thường lén kiểm tra tin nhắn, điện thoại của con để kịp thời chấn chỉnh, dạy bảo. Nhưng đây lại là việc khiến con trẻ dễ bị tổn thương. Và hành vi này có vi phạm pháp luật hay không?

Bảo hiểm xe máy và những điều cần biết

Bảo hiểm xe máy là loại giấy tờ quan trọng và rất gần gũi đối với người tham gia giao thông. Thế nhưng, những quy định về bảo hiểm xe máy bắt buộc này có lẽ khá xa lạ với nhiều người, sau đây là 07 điều cần biết về bảo hiểm xe máy bắt buộc.

Di chúc đã được công chứng có được sửa lại không?

Di chúc là văn bản thể hiện mong muốn để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo Điều 635 Bộ luật Dân sự 2015 thì người để lại di sản có thể yêu cầu công chứng hoặc không công chứng di chúc.

Dự án Nghị quyết trình UBTVQH về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng,dầu được thông qua

Chính Phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP để thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn ngày 31/12/2022.

Ai là người được quyền yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm giao thông?

Việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông là một việc làm thường xuyên, dễ thấy của Cảnh sát giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vậy, những ai được quyền dừng xe người đi đường để kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông khác ngoài Cảnh sát giao thông?

Từ 10/3/2022 chính sách thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động chính thức có hiệu lực

Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động chính thức có hiệu lực thi hành.

Áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc từ tháng 4/2022

Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nhìn lại 11 quyền lợi dành cho lao động nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Việt Nam có tỷ lệ nữ tham gia vào thị trường lao động thuộc hàng cao nhất Thế giới. Theo thống kê, tỷ lệ lao động nữ tham gia vào thị trường lao động ở nước ta luôn ở mức từ 48 - 49%. Không thua kém nam giới, lao động nữ tham gia rất tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vậy, lao động nữ sẽ có những quyền lợi đặc biệt nào?

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng online - Phương thức lừa đảo mới

Thời gian gần đây, hàng loạt những phương thức lừa đảo mới ra đời với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nổi bật nhất gần đây là lợi dụng tình trạng nhiều người thất nghiệp, không có việc làm, cần kiếm thêm thu nhập, nhiều đối tượng đã đưa ra lời chào mời hấp dẫn bằng hình thức "tuyển cộng tác viên bán hàng online".

Giá tính lệ phí trước bạ với nhà chung cư theo quy định mới

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Không cần xác nhận tiêm vắc xin đối với trẻ dưới 12 tuổi du lịch Việt Nam

Ngày 26/02/2022, Bộ Y tế đã có Công văn 920/BYT-DP đưa ra ý kiến về dự thảo Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Thông tư mới hướng dẫn về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 01/3/2022.

Hướng dẫn chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, cách thức chi trả chế độ tai nạn lao động trong trường hợp đặc thù đã có sự điều chỉnh.

Quy định hạn chế lấy lời khai người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi

Nội dung này được quy định tại Thông tư liên tịch 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Có phải trả lời bằng văn bản khi từ chối cấp Sổ đỏ?

Việc từ chối cấp Sổ đỏ có phải trả lời bằng văn bản hay không rất quan trọng, vì điều đó sẽ giúp người dân biết được lý do vì sao không được giải quyết, cơ quan nhà nước có thực hiện đúng pháp luật hay không.

F0 điều trị tại nhà có được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày tiền ăn hay không?

Số ca nhiễm tăng mỗi ngày như hiện nay, F0 điều trị tại nhà có còn được hỗ trợ tiền ăn và chi phí khám, điều trị Covid-19 nữa không? Đó là câu hỏi được rất nhiều F0 quan tâm.

Sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày nếu người lao động là F0 ?

Hiện nay cả nước vẫn ghi nhận thêm hàng ngàn ca nhiễm Covid-19 mới ngoài cộng đồng. Vì vậy nếu không may trở thành F0 thì người lao động sẽ được nghỉ làm bao nhiêu ngày?

Không đăng ký kết hôn có được chia tài sản chung?

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vậy khi chia tay, tài sản chung sẽ được giải quyết như thế nào?

Nóng: Bộ Y tế giảm thời gian cách ly F1 tại nhà

Bộ Y tế đã ban hành Công văn 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 về cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần (F1).

Toàn bộ Sổ hộ khẩu hết giá trị sử dụng vào cuối năm nay

Năm 2022 là năm cuối cùng mà Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú còn được sử dụng. Đến cuối năm nay, hai cuốn sổ này sẽ kết thúc “sứ mệnh lịch sử” sau gần 60 năm đóng vai trò lưu giữ mọi thông tin liên quan đến nhân khẩu của người dân.

Quy định trách nhiệm khai, nộp thuế của chủ sàn giao dịch thương mại điện tử

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Xây nhà làm rơi vãi vật liệu ra xung quanh phạt đến 20 triệu đồng

Đây là một trong những nội dung được sửa đổi tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng so với trước đây.

Từ 18/2 người dân không cần mang Giấy khai sinh, Giấy kết hôn khi đi làm thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Phạt đến 60 triệu đồng nếu môi giới bất động sản mà không có chứng chỉ hành nghề

Đây là mức phạt mới đối với hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết hạn quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Phạt hành chính đến 100 triệu đồng nếu đe dọa tính mạng nhà báo

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Mua vàng ngày Thần Tài phải biết 4 điều này để không bị phạt

Theo thông lệ, vào ngày Thần Tài (mùng 10/01 Âm lịch) hàng năm, người dân đổ xô đi mua vàng với quan niệm sẽ được phúc lộc, sung túc cả năm. Khi đi mua vàng nhất là vào ngày Thần Tài mọi người nên biết những điều sau:

Mất chứng minh nhân dân cũ, làm CCCD gắn chip thế nào?

Nếu người dân làm mất Chứng minh nhân dân cũ (CMND), việc cấp Căn cước công dân (CCCD) mới có bị ảnh hưởng hay không?

Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% từ 1/2/2022 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều kiện để hành khách tham gia chuyến bay nội địa

Hiện nay, người dân ở các thành phố lớn đang có nhu cầu về quê ăn tết rất nhiều, máy bay là phương tiện được người dân sử dụng rất nhiều trong dịp này. Vậy điều kiện để hành khách tham gia chuyến bay nội địa?

Doanh nghiệp bị phạt đến 40 triệu đồng nếu trừ tiền đi muộn

Ngày 17/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phạt tới 8 triệu đồng nếu có hành vi sàm sỡ người khác

Đây là nội dung trong Nghị định 144/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Dịp tết 2022, đốt pháo trái phép bị phạt gấp 5 lần mức phạt cũ

Ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Dự kiến trong năm 2022, xây dựng, sửa đổi 15 Luật, 41 Nghị định

Ngày 08/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước.

Thế nào mua bán chui cổ phiếu, mức phạt cao nhất bao nhiêu?

Mới đây, một cá nhân có hành vi “bán chui cổ phiếu” mà không báo cáo và công bố thông tin, đến mức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xem xét xử phạt hành chính đối với hành vi này. Vậy “bán chui cổ phiếu” là gì? Hãy cùng Luật Thịnh Trí tìm hiểu.

Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2022 với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ

Ngày 11/01/2022, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 245/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Từ 1/3/2022, thêm điều kiện kinh doanh bất động sản

Ngày 6/1/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Từ 1/1/2022, tăng 10 lần mức phạt nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác

Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021.

Từ ngày 10/1/2022, TPHCM mở lại karaoke, vũ trường, quán bar, massage

Ngày 04/01/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) TP. HCM đã có Công văn khẩn số 07/UBND-VX về việc cho phép mở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022

Từ tháng 1/2022, nhiều chính sách mới đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực. Dưới đây Luật Thịnh Trí sẽ tổng hợp những chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 1/2022 gửi đến bạn đọc như sau:

5 yêu cầu khi tham gia phiên tòa xét xử trực tuyến

Ngày 15/12/2021, Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp đã có Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 được ban hành ngày 13/11/2020 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí đến tháng 6/2022

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tăng thời gian làm thêm tối đa của lao động thời vụ

Từ ngày 1/2/2022, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính chất thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng sẽ được thực hiện theo Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thay thế Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH.

Thông tư mới hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Ngày 10/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Hướng dẫn thủ tục đổi biển số vàng qua mạng

Từ 1-1-2022, các xe hoạt động kinh doanh vận tải nếu không đổi biển số vàng có thể bị phạt đến 8 triệu đồng.

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong Tòa án nhân dân

Công chức, viên chức Tòa án nhân dân có vị trí làm việc trong các lĩnh vực công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý các dự án; công tác tổ chức cán bộ; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua khen thưởng; giáo dục đào tạo hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Xác minh, làm rõ việc rao bán thuốc điều trị Covid-19 trên mạng xã hội tại TP HCM

Ngày 07/12/2021, Cục Quản lý Dược đã có Công văn 14448/QLD-PCTTr về việc tăng cường kiểm tra, xác minh việc mua bán thuốc điều trị Covid-19 trên mạng xã hội.

Từ 10/12/2021, TPHCM bắt đầu tiêm mũi 3 vác xin cho người dân

Ngày 7/12/2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã ban hành kế hoạch 4087 về việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tại TP.HCM.

Hướng dẫn 3 cách tra cứu thẻ CCCD gắn chip đã làm xong chưa

Hiện nay, người dân làm căn cước công dân gắn chíp nhưng vẫn chưa nhận được thẻ thì có thể tra cứu tiến độ qua một số cách như sau: Facebook; Zalo; Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đề nghị xây dựng Luật giao dịch điện tử (sửa đổi)

Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết 152/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 được Chính phủ ban hành ngày 3/12/2021.

Thay đổi cách tính thuế cho thuê nhà từ 1/1/2022

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

Quy định mới về cá nhân vận động từ thiện; tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; sửa đổi biểu thuế xuất nhập nhẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021.

Sau ngày 31/12/2021, thẻ ATM từ vẫn giao dịch bình thường

Ngày 30/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 8458/NHNN-TT về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Từ 2022, tăng lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1995

Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 được Quốc hội ban hành ngày 13/11/2021.

Chính thức tiếp tục lùi cải cách tiền lương

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 với nhiều nội dung đáng lưu ý.

Đề nghị sửa Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13).

Từ 1/12/2021, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Thông tư mới thay đổi giá một số dịch vụ chứng khoán từ năm 01/01/2022

Ngày 17/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sắp tới sẽ sửa 06 Nghị định về xây dựng, kiến trúc, kinh doanh bất động sản

Ngày 22/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022.

Người lao động sẽ mất gì khi rút BHXH một lần?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có rất nhiều trường hợp khi đã nhận Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, muốn nộp lại tiền, để phục hồi số năm đã tham gia BHXH cho đủ điều kiện hưởng lương hưu, nhưng pháp luật về BHXH chưa quy định về trường hợp này

Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi có tỉ lệ nợ xấu dưới 3%

Ngày 10/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn từ năm 2022

Ngày 16/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số…

Chính phủ yêu cầu sớm có kế hoạch mở cửa lại trường học

Đây là nội dung trong Nghị quyết 141/NQ-CP ngày 14/11/2021 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021 được Chính phủ ban hành.

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Quốc hội Thông qua 2 luật, 12 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Tại buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra ngày 13/11, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16,5 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Chiều 12/11, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Từ 15/11/2021, một số điểm mới về việc từ chối tiếp công dân

Ngày 1/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định về Quy trình tiếp công dân.

Quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày 8/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Quy định về đăng ký tài khoản định danh điện tử cá nhân

Ngày 08/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 34/2021/QĐ-TTg quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

Tết 2022, lao động khó khăn được nhận 300.000 đồng/người quà tết

Đây là nội dung đc trong Kế hoạch 146/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 mới được Tổng Liên đoàn Lao động ban hành.

Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021

Ngày 5/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1869/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 856/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021.

Hỗ trợ 50% kinh phí đưa lao động 4 tỉnh phía nam quay lại làm việc

Ngày 4/11/2021, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam vừa có công văn gửi LĐLĐ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về việc hỗ trợ người lao động quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Bãi bỏ 07 VBQPPL liên quan đến công chức, tổ chức bộ máy từ ngày 20/12/2021

Ngày 01/11/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Một số lưu ý với người chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Hiện nay, việc nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 đang là một trong những vấn đề mà người lao đông đang rất quan tâm. Vẫn có rất nhiều người lao động vẫn chưa nhận được tiền hỗ trỡ tính đến thời điểm hiện tại. Dưới đây là một số lưu ý Luật Thịnh Trí muốn gửi đến bạn đọc:

Sa thải lao động nữ mang thai và mức xử phạt

Có được sa thải lao động nữ khi đang mang thai hay không ? Mức xử phạt sẽ là như thế nào khi người sử dụng lao động sa thải lao động nữ mang thai. Hãy cùng Luật Thịnh Trí tìm hiểu qua bài biết dưới đây.

Từ 02/01/2022, sửa đổi điều kiện với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Ngày 01/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT đến hết năm

Đây là nội dung trong Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Hướng dẫn điều kiện để trẻ em được tiêm vắc xin Covid-19

Ngày 29/10/2021, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5002/QĐ-BYT về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng, trong đó, có nêu rõ điều kiện để trẻ được tiêm vắc xin Covid-19.

Đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm hành vi gian lận thuế

Thời gian qua, tình trạng gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không chỉ gây khó khăn cho lực lượng thực thi trong việc phát hiện và xử lý mà còn gây áp lực lớn với cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát nhằm chống thất thu cho ngân sách. Trao đổi với phóng viên Tạp chí Hải quan, PGS.TS Lê Xuân Trường (ảnh), Trưởng Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các hành vi gian lận về thuế.

Phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đến 2025

Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Từ hôm nay, TP.HCM cho mở hàng quán ăn uống tại chỗ

Chiều 27/10, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản về việc mở cửa hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Từ 1/1/2022, TPHCM xử phạt đến 8 triệu đồng đối với xe kinh doanh không đổi biển số vàng

Ngày 25/10, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM (PC08) cho biết, còn khoảng hơn 50.000 xe đăng ký kinh doanh vận tải chưa đổi biển số vàng theo quy định của Bộ Công an.

Chậm nhất ngày 30/11/2021 người lao động sẽ đc nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Đây là nội dung trong quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Vinh danh doanh nhân hội viên HREC và VREC

“Doanh nhân toả sáng” là chương trình truyền thống của Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) và Hồ Chí Minh (HREC) vinh danh doanh nhân Hội viên VREC & HREC tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Quy định mới về từ chối tiếp công dân từ 15/11/2021

Ngày 1/10/2021,Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân.

TPHCM bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 – 17 tuổi trong tháng 10

Ngày 14/10/2021 Bộ Y tế ban hành Công văn 8688/BYT-DP về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.

Chính phủ ban hành Nghị quyết mới sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP

Ngày 08/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mang thai vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã ghi nhận và cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Đây là quy định mang tính nhân văn cao khi đã tạo cơ hội cho nhiều người được làm cha mẹ. Luật hôn nhân và gia đình chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Từ ngày 13/10, mở lại vận tải khách đường bộ liên tỉnh

Ngày 10/10/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 26/08/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

TPHCM cấp CCCD gắn chip trở lại cho người dân

Bắt đầu từ ngày 4/10, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ cấp phát căn cước công dân (CCCD) trở lại sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh.

Cách nhận biết mình thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ

Theo Nghị quyết 116, có hai nhóm đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đó là:

Từ 1/10 người lao động chuẩn bị gì để nhận gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất

Ngày 30/9, BHXH Việt Nam khuyến nghị người lao động nên chuẩn bị một số thông tin để việc nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thuận lợi, nhanh chóng và chính xác nhất.

Đề xuất xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán dữ liệu cá nhân

Tại bản dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Công an dành riêng một mục với 17 Điều để quy định về xử phạt vi phạm trong bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Người lao động nhận có thể nhận hỗ trợ cao nhất đến 3,3 triệu đồng

Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tiến sĩ luật Lưu Bình Nhưỡng: "Phan Anh, Thủy Tiên hay Thái Thùy Linh đều đang mò mẫm khi làm từ thiện"

Trong buổi đàm thoại "Cá nhân làm từ thiện như nào cho đúng?", các chuyên gia đã nêu ra những ý kiến của bản thân trên quan điểm pháp luật, về những vấn đề xoay quanh câu chuyện làm từ thiện của cá nhân.

TPHCM: Người dân phải có thẻ xanh để đi chợ, đi làm

Đây là một trong những nội dung quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại ban hành kèm Quyết định số 3328/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong tháng 8/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 văn bản QPPL

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 5 nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sửa quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Đóng BHXH chưa đủ 1 năm, có được trợ cấp khó khăn?

Do ảnh hưởng của COVID-19, cuối tháng 5/2021 công ty của bà Nguyễn Cao Phương Linh cắt giảm nhân sự nên bà Linh được cho nghỉ việc. Vì thời hạn đóng BHXH của bà chưa đủ 1 năm nên bà không được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Hàng loạt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho người dân, DN trong bối cảnh dịch COVID-19

Tuần qua (từ ngày 4-10/9), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hàng loạt các chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 như: Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến vận tải, lưu thông hàng hóa; hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản đến vụ thu hoạch; xuất cấp lương thực, trang thiết bị cho các địa phương phòng, chống dịch...

Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, thay thế nội dung phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong Luật CNTT số 67/2006/QH11.

Từ 8/9, TPHCM cho phép mở cửa quán ăn bán mang về từ 6-18h

Ngày 07/9/2021, UBND TP.HCM ban hành Công văn 2994/UBND-DT khẩn về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong giãn cách xã hội, trong đó cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19 đến 30/06/2022

Ngày 07/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thư mời tham gia viết tham luận cho Hội thảo với chủ đề “PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Mục đích của Hội thảo là đề cập đến thẩm quyền của trọng tài và quy định về thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam; Làm rõ quy định “Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại” chưa được hiểu thống nhất;

Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 1/9/2021

Không cần nộp bản sao giấy tờ tuỳ thân khi làm sổ đỏ; Thêm nhiều quyền lợi mới về bảo hiểm xã hội; Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022 ... là những thông tư sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2021.

Từ 1/9/2021, thêm nhiều điểm mới về BHXH cho người lao động

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2021.

Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước

Sáng 31/8/2021, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THÀNH HƯNG THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỜ LẠI, THỜI GIAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/08/2021

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THÀNH HƯNG THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỜ LẠI, THỜI GIAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/08/2021

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp / khách hàng

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp / khách hàng

TPHCM hướng dẫn trả lương ngừng việc do dịch Covid-19

Ngày 14/6/2021, Liên đoàn Lao động TP.HCM có Công văn 420/LĐLĐ-CSPL về việc thực hiện quy định về tiền lương ngừng việc do Covid-19.

12 Nghị định sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 889/QĐ-TTg về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Bổ sung đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung về Luật bảo hiểm xã hội 2014

Ngày 07/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-TTg về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài

Ngày 06/5/2021, Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm, theo đó, thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài được quy định như sau:

Thủ tục đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT mới nhất

Quyết định 222/QĐ-BHXH hướng dẫn thủ tục đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT được hướng dẫn như sau:

Thêm và bãi bỏ trường hợp được cử người khác làm người đại diện theo pháp luật theo Luật Doanh nghiệp 2020

Cụ thể, Khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp được cử người khác làm người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

Danh mục Biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp năm 2021

Ngày 16/3/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN

Ngày 12/03/2021 Tổng cục Thuế có Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 2021

Ngày 17/3/2021 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các bước thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19

Ngày 17/3/2021 Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1743/BYT-DP về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Cách nhận diện các tội phạm về chiếm đoạt tài sản thường gặp

Các tội phạm về chiếm đoạt tài sản rất thường gặp trên thực tế. Tuy nhiên, không ít người nhầm lẫn khi xác định tội danh cho các hành vi chiếm đoạt này. Điển hình là việc nhẫm lẫn giữa các tội danh cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản.

Tổng hợp thời hiệu khởi kiện đối với từng loại tranh chấp, yêu cầu dân sự

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Vậy thời hiệu khởi kiện trong từng trường hợp được pháp luật quy định thế nào?

Doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật được không?

Xuất phát từ tính chất công việc, phạm vi quyền hạn mà người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, một số DN quan tâm liệu rằng DN có thể có hơn một người đại đại diện theo pháp luật để san sẻ trách nhiệm hay không?

Vì sao bán vàng miếng không đúng "địa chỉ" bị phạt 20 triệu đồng?

Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Từ năm 2020, không mang giấy phép lái xe bị phạt bao nhiêu tiền?

Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Từ năm 2020, lỗi quên bật đèn chiếu sáng sau 19h bị phạt bao nhiêu?

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, xe máy không bật đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau sẽ bị phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng.

Tăng thuế với túi ni lông, bao bì và sản phẩm nhựa

Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Sử dụng điện thoại khi lái xe: Có thể bị tước giấy phép lái xe đến 4 tháng

Decree 100/2019 / ND-CP issued by the Government to replace Decree 46 has sharply increased the fine level on many traffic safety violations.

Kiện người cho vay lãi suất “cắt cổ” được không?

Lãi suất là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm khi thực hiện việc vay tiền. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều người đi vay đang phải trả lãi suất "cắt cổ". Vậy trong trường hợp này, người vay phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Đăng Ký Tư Vấn

Hoạt động hệ thống


ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên