Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách bảo mật thông tin

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập thông tin của khách hàng nhằm liên hệ với khách khi khách gửi yêu cầu dịch vụ, sản phẩm về email công ty.
Thông tin website yêu cầu khách hàng cung cấp bao gồm: họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, email

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Website luatthinhtri.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi giữa khách hàng với công ty qua website
Xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ yêu cầu qua website
Liên lạc với khách trong những trường hợp đặc biệt
Bên cạnh đó, trong một vài trường hợp sau đây chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng:

Gửi thông tin khách hàng cho bên giao hàng (Tên, địa chỉ, số điện thoại)
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, cơ quan tư pháp, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng


3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách sẽ được lưu trữ trong qua trình cung cấp dịch vụ cho khách và sẽ bị hủy khi có yêu cầu từ khách hàng

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau:

Các đối tác vận chuyển: Thông tin của Người sử dụng có thể được chia sẻ với các đối tác vận chuyển nhằm cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển các các đơn vị này. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với Người sử dụng dịch vụ theo các thông tin do Người sử dụng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu
Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo yêu cầu của các cơ quan này
Ban quản trị Luật Thịnh Trí, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng: và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ Người sử dụng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi luatthinhtri.com
Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của Người sử dụng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử sụng với các bên thứ ba khi Người sử dụng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy


5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty Luật TNHH Thịnh Trí
Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, P.13, Quận 3, Tp.HCM.
Email: info@thinhtrigroup.com
Điện thoại: 1800 63 65


6. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Thông tin của khách được thu thập qua email của công ty nơi khách hàng dùng để liên hệ yêu cầu sản phẩm dịch vụ. Khi khách có nhu cầu thay đổi thông tin cá nhân thì vui lòng liên hệ địa chỉ mail info@thinhtrigroup.com
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại nếu có nghi ngờ về việc lộ thông tin cá nhân cho ban quản trị website. Ban quản trị website phải có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng


7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thành viên có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng đến Ban quản trị website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Luật Thịnh Trí sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại: Khách hàng gửi khiếu nại cho Luật Thịnh Trí theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Luật Thịnh Trí. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Luật Thịnh Trí có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan
Bước 2: Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý
Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).


8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn bởi nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. Luatthinhtri.com lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và chúng tôi bảo vệ nó bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin:

Sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) và mã hóa dữ liệu truyền tải trên Internet về hệ thống máy chủ của Luật Thịnh Trí.
Hệ thống tường lửa (Firewall) nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép cũng như tấn công từ bên ngoài.
Chúng tôi cho phép truy cập thông tin cá nhân chỉ dành cho những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ.