Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / 3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

31/05/2024


Theo Thông báo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Luật sửa đổi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Quốc hội đề nghị xây dựng Luật sửa đổi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản sớm có hiệu lực từ 01/8/2024.

Trong đó, lưu ý rà soát các điều khoản chuyển tiếp của các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024 (Ảnh minh họa).

Trường hợp có vướng mắc khi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ 01/8/2024 cần đề xuất đưa vào dự thảo Luật sửa đổi các Luật nêu trên để phù hợp với thực tiễn; có quy định phù hợp đối với các trường hợp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng trong tháng 6/2024.

Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, tuyệt đối không để chậm trễ việc ban hành các văn bản hướng dẫn, không để lại khoảng trống pháp lý khi các Luật trên có có hiệu lực thi hành.

Nguồn Luật Việt Nam.