Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 03/12/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 03/12/2023

04/12/2023


Được xuất trình Căn cước công dân khi khám, chữa bệnh BHYT

Theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP, từ nay người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc Căn cước công dân.

Nếu xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ đã được định danh điện tử mức 2.

Chính sách mới có hiệu lực 03/12/2023 (Ảnh minh họa).

Chính sách mới có hiệu lực 03/12/2023 (Ảnh minh họa).

Sửa đổi, bổ sung nhiều mã đối tượng trên thẻ BHYT

Quyết định số 1697/QĐ-BHXH ngày 27/11/2023 sửa đổi, bổ sung nhiều mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế của nhóm do ngân sách Nhà nước đóng:

- BT: Người thuộc dđược hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

- HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

- TS: Thân nhân của liệt sĩ bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ/chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi liệt sĩ.

- TC: Thân nhân của người có công.

- PV: Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình...

Bổ sung một số mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế của nhóm do ngân sách Nhà nước đóng như:

- CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- AK: Người dân của các xã, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ...

Ngoài ra, Quyết định số 1697 còn sửa đổi, bổ sung nhiều mã thẻ bảo hiểm y tế khác của nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng, nhóm do người sử dụng lao động đóng, nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Nguồn Luật Việt Nam.