Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/11/2023)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/11/2023)

15/11/2023


1. Mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư 61/2023/TT-BTC quy định mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm đã bổ sung phí cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần cơ bản là 10.000 đồng/lần.

Phí tra cứu dữ liệu cơ bản, nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu là 2.000 đồng/giao dịch.

Còn lại, các mức phí khác không có gì thay đổi.

2. Tiêu chuẩn, xếp lương công chức chuyên ngành thống kê

Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành thống kê sẽ áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm như sau:

- Ngạch Thống kê viên cao cấp: áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), hệ số lương 6,20 - 8,00, tương đương 9,238 - 11,92 triệu đồng/tháng;

- Ngạch Thống kê viên chính: áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), hệ số lương 4,40 - 6,78, tương đương 6,556 - 10,102 triệu đồng/tháng;

- Ngạch Thống kê viên: áp dụng bảng lương công chức loại A1, hệ số lương 2,34 - 4,98, tương đương 3,486 - 7,420 triệu đồng/tháng;

- Ngạch Thống kê viên trung cấp: áp dụng bảng lương công chức loại A0, hệ số lương 2,10 - 4,89, tương đương 3,129 - 7,286 triệu đồng/tháng;

- Ngạch Nhân viên thống kê: áp dụng bảng lương công chức loại B, hệ số lương 1,86 - 4,06, tương đương 2,771 - 6,049 triệu đồng/tháng.

Chính sách mới có hiệu lực 15/11/2023 (Ảnh minh họa).

3. Các kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an trên mạng

Theo Thông tư số 45/2023/TT-BCA, kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an trên môi trường mạng là Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Ngoài ra, Bộ Công an có thể triển khai các kênh cung cấp thông tin sau đây trên môi trường mạng cho tổ chức, cá nhân:

  • Cổng dữ liệu cấp Bộ;
  • Mạng xã hội;
  • Thư điện tử (Email);
  • Ứng dụng trên thiết bị di động;
  • Tổng đài điện thoại.

Các kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an trên môi trường mạng bảo đảm cung cấp thông tin đồng bộ, thống nhất với thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Nguồn Luật Việt Nam.