Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Nhân Sự Công Ty

Nhân Sự Công Ty

PHẠM QUỐC CƯỜNG

PHẠM QUỐC CƯỜNG

Luật sư - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thịnh Trí

Đội Ngũ Luật Sư

PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG

PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG

Luật sư - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Thịnh Trí

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Cùng với các tổ chức hành nghề luật sư khác, Công ty Luật Thịnh Trí không những góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Quý khách, phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp, mà còn góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi nhằm mục đích góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; góp phần phát triển kinh tế, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hồ sơ trên app Thịnh Trí

Tham khảo thông tin luật pháp và Hồ sơ luật sư tại App Thịnh Trí

 

Chứng chỉ hành nghề


ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên