Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính thức giảm 2% thuế VAT từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024

Chính thức giảm 2% thuế VAT từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024

29/11/2023


Theo Nghị quyết, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).

Chính thức giảm 2% thuế VAT từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024

Chính thức giảm 2% thuế VAT từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024 (Ảnh minh họa).

Quy định này không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Nguồn Luật Việt Nam.