Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ 01/01/2025

Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ 01/01/2025

27/03/2024


Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Khoản 1 Điều 177 Luật Đất đai 2024 đã tăng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân lên không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất thay vì 10 lần như Luật Đất đai 2013.

Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là cá nhân đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp mà có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó theo quy định của Chính phủ.

Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ 01/01/2025

Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ 01/01/2025 (Ảnh minh họa).

Việc xác định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phải căn cứ vào các yếu tố:

- Điều kiện về đất đai và công nghệ sản xuất;

- Chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu kinh tế; quá trình đô thị hóa.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ các yếu tố trên quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, riêng Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực từ ngày 01/04/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.