Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/9/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/9/2023

18/09/2023


Rất nhiều chính sách mới quan trọng về xử lý vi phạm giao thông, tiền trợ cấp hằng tháng, đánh giá công chức... chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

1. 4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe

Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định, cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch chỉ được dừng phương tiện trong 04 trường hợp:

- Trực tiếp hoặc thông qua phương tiện, thiết bị nghiệp vụ phát hiện, thu thập được hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác;

- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền ban hành;

- Có văn bản đề nghị của Phó Thủ trưởng, Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về việc dừng phương tiện giao thông. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể về thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

- Có tin báo, tố giác của cá nhân, tổ chức về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Chính sách mới có hiệu lực 15/9/2023 (Ảnh minh họa).

2. Hướng dẫn về tăng trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Thông tư số 11/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc từ ngày 01/7/2023 như sau:

Tăng thêm 12,5% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định 42 năm 2023.

Mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2023 (đã làm tròn số) với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau:

    Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 03 triệu đồng/tháng;

    Đối với các chức danh còn lại: 2,817 triệu đồng/tháng.

3. Thay đổi về cách đánh giá công chức

Nghị định 48 năm 2023 bổ sung quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

- Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật nhưng đã dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên, đã bị kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật Đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở 01 năm đánh giá.

4. Hướng dẫn vị trí việc làm viên chức, lãnh đạo ngành thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành lần lượt hai Thông tư có hiệu lực ngày 15/9/2023 là Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT và Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT. Trong đó:

- Thông tư số 08 quy định về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, bao gồm các chức danh sau đây:

+ Vị trí việc làm Hội đồng quản lý: Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý.

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập:

    Tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng cục và tổ chức tương đương với Tổng cục thuộc Bộ, Cục và tổ chức tương đương Cục thuộc Bộ, Cục và tổ chức tương đương Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ.

    Cơ quan thuộc Chính phủ; Tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập

    Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

    Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Thông tư 09 quy định về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông, gồm các chuyên ngành:

    + Quản lý báo chí;

    + Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

    + Quản lý thông tin đối ngoại;

    + Quản lý thông tin cơ sở;

    + Quản lý xuất bản, in và phát hành;

    + Quản lý bưu chính; quản lý viễn thông;

    + Quản lý tần số vô tuyến điện;

    + Quản lý công nghệ thông tin gồm: Công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số;

    Quản lý giao dịch điện tử;

    An toàn thông tin mạng.

5. TP. HCM đưa các thửa đất nhỏ hẹp phục vụ công cộng hoặc cho thuê

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định 37/2023/QĐ-UBND về việc lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề và công khai việc sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố.

  Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản bắt đầu việc niêm yết và thực hiện niêm yết công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước đang trực tiếp quản lý tại trụ sở, tại các điểm dân cư hoặc tổ dân phố hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng.

  Thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất liền kề biết để có ý kiến về phương án đề xuất sử dụng thửa đất nhỏ hẹp vào mục đích công cộng, giao hoặc cho thuê đất cho người sử dụng liền kề; lấy ý kiến về diện tích, ranh giới, hiện trạng thửa đất liền kề.

Nguồn Luật Việt Nam.