Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Kết luận điều tra vụ án hình sự là gì?

Kết luận điều tra vụ án hình sự là gì?

05/01/2022


KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ LÀ GÌ?

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Kết thúc điều tra là gì?

2. Kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố.

3. Kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra.

4. Phục hồi điều tra.

  Thời hạn điều tra là khoảng thời gian bắt đầu từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng và không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan có thẩm quyền phải có kết luận điều tra. Vậy kết luận điều tra là gì? Bài viết sau đây sẽ thông tin đến quý bạn đọc những thông tin cần thiết về kết luận điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

 Điều tra vụ án hình sự

Ảnh minh họa về điều tra vụ án hình sự

1. Kết thúc điều tra là gì?

 • Quá trình giải quyết vụ án hình sự bao gồm 04 giai đoạn: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Trong đó, giai đoạn điều tra là một trong những giai đoạn quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả vụ án hình sự thông qua việc thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ vụ án phục vụ cho các giai đoạn truy tố, xét xử. Do đó, đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ quy định pháp luật để đảm bảo việc giải quyết vụ án được khách quan, công bằng.
 • Kết thúc điều tra là việc điều tra vụ án đã hoàn thành và Cơ quan điều tra làm bản kết luận điều tra. Theo Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hướng dẫn việc kết thúc điều tra khi Cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc Cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra.
 • Khi có đủ chứng cứ xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra làm bản kết luận điều tra (bản kết luận điều tra ghi rõ ngày, tháng, năm; người ra kết luận phải ghi rõ họ, tên, chức vụ, chữ ký trong bản kết luận điều tra).
 • Sau khi ra kết luận điều tra, trong thời hạn 02 ngày, Cơ quan điều tra có nghĩa vụ giao bản kết luận điều tra và hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp; bị can hoặc người đại diện của bị can; gửi bản kết luận điều tra cho người bào chữa; thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ biết.

2. Kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố

 • Sau quá trình điều tra vụ án, đủ cơ sở chứng minh, khẳng định hành vi gây ra đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự thì Cơ quan điều tra kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát truy tố tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội.
 • Theo quy định tại Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hướng dẫn về bản kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố phải có các nội dung như sau:
 • Diễn biến hành vi phạm tội;
 • Chứng cứ cụ thể về hành vi phạm tội xác định được thủ đoạn, mục đích, động cơ của bị can, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra;
 • Tình tiết tăng năng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
 • Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn;
 • Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp cưỡng chế;
 • Đặc điểm nhân thân của bị can;
 • Thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và xử lý vật chứng;
 • Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội;
 • Lý do và căn cứ đề nghị truy tố;
 • Tội danh, điều, khoản, điểm theo quy định tại Bộ luật Hình sự;
 • Đề xuất giải quyết vụ án.

3. Kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra

 • Sau quá trình điều tra vụ án, đủ cơ sở chứng mình không có tội phạm xảy ra hoặc không đủ cơ sở cấu thành hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra.
 • Trong trường hợp này thì Cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra phải có nội dung về diễn biến sự việc, quá trình điều tra, lý do và cơ sở căn cứ đình chỉ điều tra. Về Quyết định đình chỉ điều tra phải có nội dung là thời gian, địa điểm ra quyết định; lý do, căn cứ đình chỉ điều tra; trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ; hủy bỏ áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; xử lý vật chứng và các quy định khác theo Điều 234 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
 • Lưu ý: Các trường hợp đình chỉ điều tra khi có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự; có một trong các căn cứ tại khoản 2 Điều 155; Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chứng minh được bị can thực hiện tội phạm.

 Phục hồi điều tra vụ án hình sự

Ảnh minh họa về phục hồi điều tra vụ án hình sự

4. Phục hồi điều tra

 • Định kỳ hàng tháng, sáu tháng, hàng năm, cơ quan có thẩm quyền điều tra phối hợp với Viện kiểm sát rà soát, phân loại, đối chiếu các vụ án tạm đình chỉ điều tra và xử lý như sau:
  • Cơ quan có thẩm quyền điều tra ra quyết định phục hồi điều tra xét thấy vụ án có lý do để hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra và vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
  • Cơ quan có thẩm quyền điều tra hoặc Viện kiểm sát ra quyết định phục hồi điều tra khi bị can không đồng ý tạm đình chỉ điều tra theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra lại vụ án bị đình chỉ.
  • Cơ quan có thẩm quyền điều tra trao đổi với Viện kiểm sát bằng văn bản trước khi ra quyết định đình chỉ điều tra mà không phải tra quyết định phục hồi điều tra khi xét thấy vụ án tạm đình chỉ điều tra đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Sau khi ra quyết định phục hồi điều tra, trong thời hạn 02 ngày, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định phục hồi điều tra cho bị can, người bào chữa, người đại diện của bị can; thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự và gửi cho Viện kiểm kiểm sát cùng cấp quyết định phục hồi điều tra.
 • Lưu ý: Các trường hợp tạm đình chỉ điều tra là khi chưa xác định được bị can; hết thời hạn điều tra không biết bị can đang ở đâu; khi có kết luận giám định tư pháp bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo; chưa có kết quả trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp; vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh không thể kết thúc điều tra nhưng đã hết thời hạn điều tra.

Xem thêm:

Hình phạt được quy định theo Bộ Luật Hình sự 2015.
Quy định về phòng vệ chính đáng.
Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử tái thẩm vụ án hình sự.
Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?

 

 • Trên đây là nội dung Kết luận điều tra vụ án hình sự theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.