Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hình phạt được quy định như thế nào theo Bộ Luật Hình sự 2015?

Hình phạt được quy định như thế nào theo Bộ Luật Hình sự 2015?

18/08/2021


HÌNH PHẠT ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO
THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015?

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất.

Mục đích của hình phạt.

Theo quy định tại Điều 30 Bộ Luật Hình sự 2015 (Có hiệu lực từ 01/01/2018) thì:

  • Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.
  • So với khái niệm hình phạt trong Bộ Luật Hình sự 1999 thì hình phạt trong Bộ Luật Hình sự 2015 có sự thay đổi căn bản về nội dung khi bổ sung thêm đối tượng áp dụng là pháp nhân thương mại. Quy định này là điều phù hợp, đảm bảo tính hệ thống trong văn bản pháp luật khi Bộ Luật Hình sự 2015 đã bổ sung chủ thể chịu trách nhiệm hình sự là pháp nhân thương mại.

Hình phạt được quy định như thế nào theo Bộ Luật Hình sự 2015?
Hình phạt được quy định như thế nào theo Bộ Luật Hình sự 2015?

  • Mục đích của hình phạt: Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Xem thêm:
Tui chu trách nhim hình s và ch th đặc bit ca ti phm.
Loại trừ trách nhiệm hình sự là gì?.

Chế định miễn trách nhiệm hình sự.
Án phí trong v án hình s.

  • Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.