Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Cách tính thời hạn điều tra khi nhập vụ án hình sự

Cách tính thời hạn điều tra khi nhập vụ án hình sự

14/04/2022


TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Khi nào được nhập vụ án hình sự?

2. Thời hạn điều tra khi nhập vụ án hình sự.

3. Thẩm quyền điều tra khi nhập vụ án hình sự.

  Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định rõ về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự nhằm bảo đảm cho việc xác định đúng người đúng tội, xử lý nghiêm mình, không bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong đó, quy định một số trường hợp cụ thể Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có quyền nhập hoặc tách vụ án hình sự. Như vậy khi nào được nhập vụ án hình sự? Có được nhập vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra không và thời hạn nhập vụ án là bao lâu? Bài viết sau đây sẽ phân tích về nội dung này, giúp cho bạn đọc nắm được thông tin cần thiết.

 

Nhập vụ án hình sự là gì? (ảnh minh họa)

1. Khi nào được nhập vụ án hình sự?

 • Nhập vụ án hình sự là việc Cơ quan điều tra ra quyết định nhập vào cùng một vụ án để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.
 • Cơ quan điều tra có thể nhập để tiến hành điều tra theo thẩm quyền trong cùng một vụ án hình sự khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 170 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 như sau:
 • Bị can phạm nhiều tội: một bị can phạm nhiều tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 mà các tội này đã được khởi tố và đang trong giai đoạn điều tra.
 • Bị can phạm tội nhiều lần: bị can phạm một tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mỗi hành vi phạm tội đều cấu thành tội phạm và được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố khác nhau, đang được điều tra.
 • Ví dụ: Vào tháng 03/2022, cơ quan điều tra đang điều tra ông A về tội trộm cắp tài sản có giá trị 05 triệu đồng của ông B tại thành phố X, sau đó, cơ quan điều tra lại phát hiện A còn trộm cắp tài sản trị giá 10 triệu của chị C tại thành phố X vào tháng 01/2022. Trong trường hợp này, Cơ quan điều tra Công an thành phố X khởi tố vụ án ông A trộm cắp tài sản của chị C (vụ án tháng 01/2022), ra quyết định nhập vụ án tháng 01/2022 với vụ án tháng 03/2022 để điều tra.
  • Nhiều bị can thực hiện một tội phạm (vụ án có đồng phạm) hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm (biết có người thực hiện hành vi phạm tội nhưng đã che giấu các dấu vết, chứng cứ, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi cản trở công tác điều tra tội phạm) hoặc không tố giác tội phạm (bị can không tố giác tội đang chuẩn bị, đã thực hiện hoặc đang thực hiện hành vi phạm tội) hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

 Cách tính thời hạn điều tra khi nhập vụ án hình sự

Cách tính thời hạn điều tra khi nhập vụ án hình sự (ảnh minh họa)

2. Thời hạn điều tra khi nhập vụ án hình sự

 • Ngày 19/8/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Trong đó, quy định về cách tính thời hạn tố tụng khi nhập vụ án hình sự như sau:
  • Thời hạn điều tra của vụ án và thời hạn tạm giam bị can được tính theo tội nặng nhất đã khởi tố đối với bị can trong trường hợp nhập vụ án hình sự để điều tra khi bị can: phạm tội nhiều lần, phạm nhiều tội; có đồng phạm; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm; tiêu thụ tài sản phạm tội đã có như đã phân tích ở trên. Thời hạn điều tra được tính từ ngày khởi tố vụ án đầu tiên.
  • Thời hạn tạm giam, thời hạn điều tra được tính theo tội nặng hơn trong trường hợp đang điều tra vụ án hình sự mà phát hiện trong cùng một điều luật mà hành vi của bị can rơi vào khoản có khung hình phạt nặng hơn và trường hợp quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can sang tội nặng hơn ở điều luật khác và phải trừ thời hạn đã điều tra, thời hạn tạm giam trước đó.
  • Thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam được tính theo tội nặng nhất trong trường hợp đang điều tra vụ án mà quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về một tội phạm khác. Tổng thời hạn điều tra, tổng thời hạn tạm giam không được vượt quá thời hạn quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thời hạn điều tra.
  • Thời hạn điều tra và thời hạn tạm giam được tính theo tội nhẹ hơn trong trường hợp đang điều tra vụ án hình sự mà phát hiện trong cùng một điều luật mà hành vi của bị can rơi vào khoản có khung hình phạt nhẹ hơn và trường hợp quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội nặng hơn sang tội nhẹ hơn.
 • Ngay sau khi thay đổi quyết định khởi tố bị can với tội nhẹ hơn, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát phải trao đổi, thống nhất, xem xét, quyết định về việc áp dụng hoặc hủy bỏ, thay thế biện pháp ngăn chặn phù hợp đối với bị can.

3. Thẩm quyền điều tra khi nhập vụ án hình sự

 • Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền điều tra khi nhập vụ án hình sự.
 • Cơ quan điều tra ban hành Quyết định nhập vụ án hình sự và trong thời hạn 24 giờ phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.
 • Sau khi nhận được Quyết định nhập vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, nếu không nhất trí với quyết định nhập vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ và nêu rõ lý do.
 • Thời hạn điều tra vụ án hình sự kể từ khi khởi tố vụ án đến khi kết thúc điều tra theo Điều 172 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định: đối với tội phạm ít nghiêm trọng thì thời hạn điều tra không quá 02 tháng; đối với tội phạm nghiêm trọng thì thời hạn điều tra không quá 03 tháng; đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì thời hạn điều tra không quá 04 tháng.
 • Trường hợp vụ án có tính chất phức tạp cần phải gia hạn thời hạn điều tra thì Cơ quan điều tra gửi văn bản đề nghị gia hạn điều tra cho Viện Kiểm sát chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra. Việc gia hạn điều tra phải được đảm bảo không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng (được gia hạn 01 lần); không quá 03 tháng (gia hạn lần 1) và không quá 02 tháng (gia hạn lần 2) đối với tội phạm nghiêm trọng; gia hạn không quá 04 tháng/lần đối với tội phạm rất nghiêm trọng (được gia hạn 02 lần); gia hạn không quá 04 tháng/lần đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (được gia hạn 03 lần). Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khi thời hạn gia hạn điều tra hết những vụ án có tính chất phức tạp dẫn đến việc điều tra chưa thể kết thúc được thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn thêm lần nữa nhưng không quá 04 tháng.

Xem thêm:

Tội phạm là gì? Các loại tội phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự mới nhất.

Phạm tội có tổ chức là gì? Hình thức xử lý phạm tội có tổ chức theo quy định tại Bộ luật Hình sự mới nhất.

 • Trên đây là nội dung một số quy định về Cách tính thời hạn điều tra khi nhập vụ án hình sự của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.
 •