Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Các trường hợp được hoãn phiên tòa hình sự

Các trường hợp được hoãn phiên tòa hình sự

18/08/2021


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÃN PHIÊN TÒA HÌNH SỰ

Trường hợp được hoãn phiên tòa hình sự
 Trường hợp được hoãn phiên tòa hình sự.

Theo quy định tại Điều 294 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các trường hợp được phép hoãn phiên tòa xét xử gồm:

 • Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa
 • Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;
 • Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản
 • Có một trong các căn cứ sau đây:
  • Phải thay đổi Kiểm sát viên tại phiên tòa
  • Phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa
  • Không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có Thẩm phán để thay thế
  • Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế
  • Bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan
  • Người bào chữa được chỉ định vắng mặt
  • Người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay thế

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Hội đồng xét xử có thể căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để hoãn phiên tòa nếu các thành phần sau đây vắng mặt:

 • Bị hại, đương sự hoc người đại din ca họ.
 • Người làm chứng về những vấn đề quan trọng của vụ án.
 • Người giám định, người định giá tài sản.

Xem thêm:
Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử tái thẩm vụ án hình sự.
Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?
Quy định chung về thi hành án hình sự
Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng.

 • Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.