Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Quy định về Tạm đình chỉ điều tra và Đình chỉ điều tra

Quy định về Tạm đình chỉ điều tra và Đình chỉ điều tra

23/12/2021


QUY ĐỊNH VỀ
TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VÀ ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

Tư vấn quy định về Tạm đình chỉ điều tra và Đình chỉ điều tra
Hình 1. Luật Thịnh Trí - Tư vấn quy định về Tạm đình chỉ điều tra và Đình chỉ điều tra

Tạm đình chỉ điều tra là một quyết định của cơ quan có thẩm quyền vì một lý do khách quan nào đó không thể tiếp tục điều tra mà phải tạm ngừng. Đình chỉ điều tra là quyết định dừng điều tra vụ án vĩnh viễn được xem là đã kết thúc điều tra. Bài viết dưới đây, Luật Thịnh trí sẽ trình bày và phân tích 2 khái niệm về Tạm đình chỉ điều tra và Đình chỉ điều tra.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Khái niệm tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra.

Khái niệm tạm đình chỉ điều tra.

Khái niệm đình chỉ điều tra.

2. Trình tự, thủ tục các bước tiến hành tạm đình chỉ điều tra.

a) Căn cứ để ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

b) Trình tự các bước ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

3. Trình tự, thủ tục các bước tiến hành đình chỉ điều tra.

a) Căn cứ để ra quyết định đình chỉ điều tra.

b) Trình tự các bước ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

1. Khái niệm tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra

 • Hiểu theo từ điển Tiếng Việt, “đình chỉ” chỉ việc phải dừng lại một sự việc nào đó hoặc bị tác động buộc phải dừng lại, có thể dừng lại tạm thời hoặc vĩnh viễn. Qua đó ta hiểu:

Khái niệm tạm đình chỉ điều tra

 • Tạm đình chỉ điều tra là một hoạt động dừng lại việc điều tra vụ án do những lý do khách quan mà pháp luật đã quy định cụ thể. Tạm đình chỉ điều tra là trạng thái vụ việc điều tra phải tạm ngừng hoạt động mà chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về vụ án hình sự. Sau khi tạm đình chỉ điều tra có thể xảy ra 02 trường hợp sau đây:
 • Trường hợp 1: Hết thời hạn tạm đình chỉ điều tra và lý do tạm đình chỉ điều tra đã không còn tồn tại, cơ quan thực hiện nhiệm vụ điều tra có thể khởi động giai đoạn điều tra, tiếp tục các công việc điều tra án để đưa ra kết luận cuối cùng, mục đích phục vụ cho giai đoạn truy tố.
 • Trường hợp 2: Đã hết hạn tạm đình chỉ điều tra nhưng lý do tạm đình chỉ vẫn tồn tại, có căn cứ để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ điều tra, qua đó hoạt  điều tra của cơ quan điều tra có thể bị đình chỉ theo quy định pháp luật.

Khái niệm đình chỉ điều tra

 • Đình chỉ điều tra là quyết định nhằm dừng vĩnh viễn hoạt động điều tra án (trừ trường hợp trong vụ án có căn cứ để khôi phục lại giai đoạn điều tra) khi có căn cứ đình chỉ điều tra vụ án theo pháp luật. Đình chỉ điều tra cũng được xem là một hình thức kết thúc điều tra án.

2. Trình tự, thủ tục các bước tiến hành tạm đình chỉ điều tra

 Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành tạm đình chỉ điều tra

Hình 2. Luật Thịnh Trí - Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành tạm đình chỉ điều tra

a) Căn cứ để ra quyết định tạm đình chỉ điều tra

 • Căn cứ khoản 1 Điều 229 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định các căn cứ để ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, như sau:
  • Đã hết thời hạn điều tra án nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm kiếm được bị can, không thể xác định và biết rõ bị can đang ở đâu. Đối với trường hợp này cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã tội phạm trước khi ra quyết định tạm đình chỉ điều tra án.
  • Bị can có kết quả giám định tư pháp bị can mắc các bệnh tâm tâm, bệnh hiểm nghèo không thể thực hiện hoạt động điều tra thì cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định tạm đình chỉ vụ án trước khi hết thời hạn điều tra vụ án.
  • Đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa có kết quả trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp. Trong trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản và tương trợ tư pháp vẫn được diễn ra cho đến khi có kết luận cuối cùng mặc dù đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra.

b) Trình tự các bước ra quyết định tạm đình chỉ điều tra

 • Bước 1: Tiến hành kiểm tra, rà soát lại các căn cứ tạm đình chỉ điều tra vụ án
  • Khi đã có căn cứ để tạm đình chỉ điều tra vụ án theo quy định pháp luật, Điều tra viên và Kiểm sát viên phải cùng nhau phối hợp kiểm tra các tài liệu, chứng cứ để bảo đảm việc ra quyết định tạm đình chỉ vụ án là hợp pháp.
 • Bước 2: Kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến bị can
  • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành rà soát các thông tin, vấn đề xoay quanh bị can, đây là hoạt động cần thiết trước khi ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.
 • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ vụ án
  • Đối với trường hợp bị can mắc các bệnh tâm thần, bệnh hiểm nghèo thì Viện kiểm sát phải ra quyết định áp dụng các biện pháp chữa bệnh cho bị can trước khi ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.
  • Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ với từng bị can khi trong một vụ án có nhiều bị can nhưng việc đình chỉ không liên quan đến tất cả các bị can trong một vụ án.
 • Bước 4: Cơ quan điều tra gửi quyết định tạm đình chỉ điều tra
  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ điều tra án, Cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi quyết định tạm đình chỉ điều tra cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người liên quan đến vụ án như: bị can, người bào chữa cho bị can, người đại diện pháp luật, người bị hại, người đại diện cho người bị hại, người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại.

Tham khảo thêm: Vai trò của người bào chữa trong vụ án hình sự.

3. Trình tự, thủ tục các bước tiến hành đình chỉ điều tra

a) Căn cứ để ra quyết định đình chỉ điều tra

  • Căn cứ tại Điều 230 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về căn cứ để ra quyết định đình chỉ điều tra, bao gồm:
  • Trường hợp các vụ án chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại.
  • Trường hợp không có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.
  • Có căn cứ người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.
  • Có căn cứ điều miễn trách nhiệm hình sự.
  • Người phạm tội dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
  • Không chứng minh được bị can có dấu hiệu thực hiện tội phạm nhưng đã hết hạn thời hạn điều tra.

b) Trình tự các bước ra quyết định tạm đình chỉ điều tra

 • Bước 1: Tiến hành kiểm tra, rà soát lại các căn cứ tạm đình chỉ điều tra vụ án
  • Sau khi có căn cứ để đình chỉ điều tra vụ án, Điều tra viên và Kiểm sát viên cùng nhau phối hợp rà soát các căn cứ tạm đình chỉ vụ án để bảo đảm việc đình chỉ vụ án hợp pháp. Sau khi đã rà soát, tiến hành báo cáo với Thủ trưởng Cơ quan điều tra.
  • Nếu xét thấy không có căn cứ để tiếp tục hoạt động điều tra và có căn cứ để đình chỉ điều tra thì thực hiện các bước tiếp theo dưới đây.
 • Bước 2: Thủ trưởng Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án
  • Thủ trưởng Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và làm các các công việc sau: hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, trả lại đồ vật tài liệu, xử lý vật chứng liên quan, trả lại các đồ vật tạm giữ.
 • Bước 3: Gửi thông báo về quyết định đình chỉ vụ án cho Viện kiểm sát theo quy định
  • Cơ quan điều tra gửi thông báo đến Viện kiểm sát về việc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế khi các biện pháp này do Viện kiểm sát phê chuẩn.

Tham khảo thêm:
Thời hạn một số biện pháp ngăn chặn trong bộ luật tố tụng hình sự 2015.
Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?
Quy định chung về thi hành án hình sự.
Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng.

 • Bài viết trên đây, Luật Thịnh Trí đã trình bày khái niệm và quy trình thủ tục khi ra quyết định tạm đình chỉ hay đình chỉ vụ án của cơ quan có thẩm quyền. Nếu có thắc mắc về vấn đề này, vui lòng liên hệ đến chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH THỊNH TRÍ

Hotline: 1800 6365