Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Năm 2022, quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Năm 2022, quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

12/05/2022


NĂM 2022, QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở ĐÂU?

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022.

3. Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng.

  Hiện nay, cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống ứng dụng online của cơ quan thuế. Theo quy định pháp luật về quản lý thuế thì đã có một số quy định mới về địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đây là nội dung đang được nhiều người quan tâm. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng hình thức trực tiếp và qua mạng, giúp cho bạn đọc nắm được thông tin cần thiết.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp tại cơ quan thuế  

Nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp tại cơ quan thuế (Ảnh minh họa)

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Theo khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:
  • Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý:
 • Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả nhưng tổ chức, cá nhân trả thu nhập chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tại cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài hoặc tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú nếu nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam.
  • Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:
 • Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm tương tự như quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý trong trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm.
 • Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm trong trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ.
 • Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú trong trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.
 • Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên sau khi đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.
 • Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng trong trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân. Nếu không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú; nếu chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú
 • Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú trong trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.
 • Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú trong trường hợp cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế là ngày 04/5/2022. Vì, theo điểm a, điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch là thời hạn hồ sơ quyết toán thuế, tuy nhiên, nếu trùng với ngày nghỉ thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức chi trả thu nhập là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính theo Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng (Ảnh minh họa)

3. Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

 • Từ năm 2021, cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân áp dụng quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua hệ thống ứng dụng của Tổng cục Thuế qua địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn. Theo đó:
 • Trường hợp, các tổ chức trả thu nhập có sử dụng chữ ký số TCTTN truy cập vào địa chỉ nêu trên để gửi dữ liệu cho cơ quan thuế và thực hiện khai thuế tại các tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN và các phụ lục đính kèm; tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH mà không cần gửi hồ sơ quyết toán thuế bằng bản giấy.
 • Trường hợp, cá nhân sau khi đăng ký thành công tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì truy cập vào địa chỉ nêu trên, phân hệ dành cho cá nhân (trang web https://canhan.gdt.gov.vn) để nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến và không phải nộp bản giấy.
 • Trường hợp, tổ chức trả thu nhập chưa sử dụng chữ ký số khi thực hiện kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cá nhân chưa đăng ký thành công tài khoản giao dịch thuế điện tử thì thực hiện nộp quyết toán thuế bằng bản giấy có ký đóng dấu và đồng thời gửi file dữ liệu qua hệ thống ứng dụng của Tổng cục Thuế hoặc copy file mềm vào usb khi nộp bản giấy cho cơ quan thuế.

Xem thêm:

Thủ tục kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất.
Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở Hàn Quốc và những câu hỏi thường gặp.

Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân.

 • Trên đây là nội dung một số quy định về địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.