Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân

07/05/2022


CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP CHỨNG TỪ
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân.

2. Mục đích của chứng từ thuế thu nhập cá nhân.

3. Hướng dẫn cách mua chứng từ thuế thu nhập cá nhân.

  Theo quy định pháp luật về thuế, đối với cá nhân thuộc trường hợp bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ được cấp chứng từ khấu trừ tương ứng với với khoản thuế đã được khấu trừ. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại giấy tờ, văn bản quan trong trong hồ sơ quyết toán thuế. Vậy ý nghĩa của chứng từ thuế thu nhập cá nhân là gì? Mua chứng từ thuế thu nhập cá nhân ở đâu? Bài viết sau đây sẽ phân tích về nội dung này, giúp cho bạn đọc nắm được thông tin cần thiết.

 Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa).

1. Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân

 • Theo điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn cá nhân, tổ chức trả các khoản thu nhập đã khấu thuế sau đây phải cấp chứng từ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ:
  • Trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập của cá nhân không cư trú;
  • Trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công;
  • Trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập từ làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế;
  • Trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập từ đầu tư vốn;
  • Trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập chuyển nhượng chứng khoán;
  • Trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú;
  • Trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập từ trúng thưởng;
  • Trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại;
  • Trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập một số trường hợp khác (khấu trừ 10%).
 • Như vậy, khi cá nhân bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thuộc các trường hợp nêu trên có yêu cầu về chứng từ thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải cung cấp.
 • Trường hợp, cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì không cần cung cấp chứng từ khấu trừ thuế.
 • Theo điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn một số trường hợp cụ thể cấp chứng từ khấu trừ như sau:
  • Trong một kỳ tính thuế, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế hoặc cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế đối với cá nhân ký hợp đồng lao động dưới ba tháng hoặc không ký hợp đồng lao động.
   • Ví dụ: Ông A ký hợp đồng dịch vụ với công ty B để cắt cỏ tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021. Thu nhập của ông A được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 4.000.000 đồng. Như vậy, trường hợp này ông A có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2020 và một chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2021.
  • Trong một kỳ tính thuế, cá nhân, tổ chức trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên một chứng từ khấu trừ.
   • Ví dụ: Ông A ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2020 đến tháng hết tháng 8/2021) với công ty B. Trong trường hợp này, nếu ông A thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2020 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2021.

2. Mục đích của chứng từ thuế thu nhập cá nhân

 • Chứng từ thuế thu nhập cá nhân là giấy tờ quan trọng bởi đây là cơ sở ghi nhận nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân và thể hiện số thuế đã khấu trừ một cách cụ thể, chi tiết. Do đó, việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có nhiều mục đích khác nhau, trong số đó phải kể đến các trường hợp sau:
  • Khi cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế thì chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ quyết toán thuế (theo phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP).
 • Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động nên không thể cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân thì căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để cơ quan thuế xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
  • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là cơ sở chứng minh được khoản thuế mà cá nhân được khấu trừ theo quy định của pháp luật thuế. Từ đó, cá nhân có thể biết được mình có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không, mức khấu trừ đó đã chính xác chưa.
  • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là cơ sở chứng minh về các khoản tiền mà cá nhân được khấu trừ thuế rõ ràng, minh bạch.

 Hướng dẫn cách mua chứng từ thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cách mua chứng từ thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa).

3. Hướng dẫn cách mua chứng từ thuế thu nhập cá nhân

 • Theo quy định pháp luật về thuế, cá nhân, tổ chức có thể tự in hoặc mua hoặc từ khấu trừ dạng điện tử. Sau đây là hướng dẫn về cách mua chứng từ thuế thu nhập cá nhân:
  • Cá nhân, tổ chức có thể tự in hoặc mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cơ quan Thuế:
 • Trường hợp cá nhân, tổ chức tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải đăng ký mẫu “Chứng từ khấu trừ tự in” theo Điều 3 Thông tư số 37/2010/TT-BTC và cá nhân, tổ chức in chứng từ thuế thu nhập cá nhân khi có công văn chấp thuận của cơ quan Thuế.
 • Trường hợp cơ quan Thuế không chấp thuận thì cá nhân, tổ chức đăng ký mua chứng từ tại cơ quan thuế.
  • Cá nhân, tổ chức có thể áp dụng hình thức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dạng điện tử nếu đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và thủ tục thì thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC hướng dẫn.
 • Trường hợp cá nhân, tổ chức không đáp ứng được thì theo khoản 5 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục được thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30/6/2022.

Xem thêm:

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu?
Quy định về đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở Hàn Quốc và những câu hỏi thường gặp.

Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân.

 • Trên đây là nội dung một số quy định về Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.