Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Không nộp thuế thu nhập cá nhân có bị phạt

Không nộp thuế thu nhập cá nhân có bị phạt

12/05/2022


KHÔNG NỘP THUẾ
THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ BỊ PHẠT

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

2. Mức phạt hành vi không nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân.

3. Các trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

  Thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác mà theo quy định phải nộp thuế thu nhập cá nhân là một trong những nghĩa vụ phải thực hiện. Thuế thu nhập cá nhân có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngân sách nhà nước. Do đó, đối với trường hợp trốn tránh việc nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc chậm nộp thuế thu nhập cá nhân thì tùy theo mức độ, tính chất là có biện pháp xử lý khác nhau. Bài viết sau đây sẽ phân tích về mức phạt hành vi không nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, giúp cho bạn đọc nắm được thông tin cần thiết.

 Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa)

1. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế theo tháng, theo quý, theo năm, theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:
 • Đối với hồ sơ khai thuế nộp theo tháng thì chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Đối với hồ sơ khai thuế nộp theo quý thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Đối với hồ sơ khai thuế nộp theo năm:
 • Trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân quyết toán thuế thay cho cá nhân: đối với hồ sơ quyết toán thuế năm thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính; đối với hồ sơ khai thuế năm thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh
 • Đối với hồ sơ khai thuế nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế thì chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế
 • Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp thì hồ sơ khai thuế nộp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

 Mức phạt hành vi không nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Mức phạt hành vi không nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa)

2. Mức phạt hành vi không nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

 • Ngày 15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong đó, đối với hành vi không nộp thuế thu nhập cá nhân, chậm nộp thuế thu nhập cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và hành vi cụ thể tại Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP như sau:
  • Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo.
  • Trừ trường hợp đã phạt cảnh cáo nêu trên, đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày thì bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
  • Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng.
  • Khi có một trong số hành vi là: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng.
  • Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế năm 2019 thì bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng.
 • Như vậy, tùy vào thời gian chậm nộp hồ sơ khai thuế mà mức tiền mức tiền phạt về hành vi vi phạm khác nhau. Các mức phạm vừa nêu trên là áp dụng cho tổ chức vi phạm. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ thuế thì mức phạt bằng ½ số tiền phạt đã nêu ở trên.
 • Bên cạnh đó, người có hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước; buộc nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 6 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

3. Các trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

 • Theo điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn các trường hợp không phải quyết toán thuế đối với cá nhân, tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh trả thu nhập.
 • Không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế và có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.
 • Không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo khi có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp.
 • Không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân không có yêu cầu khi cá nhân đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%.
 • Không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà cá nhân được người sử dụng lao động mua cho hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua, hoặc đóng góp cho người lao động.

Xem thêm:

Một số lưu ý đối với tổ chức, cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân quyết toán năm 2022.
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản.
Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân.

Vai trò của thuế thu nhập cá nhân.

 • Trên đây là nội dung một số quy định về mức phạt hành vi không nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.