Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự

07/01/2022


CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Nguyên tắc thi hành án hình sự.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự.2

3. Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự.

4. Quyết định, bản án được thi hành.

  Thi hành án hình sự là việc thi hành những quyết định và bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Để đảm bảo việc thi hành án hình sự diễn ra đúng theo quy định, Luật Thi hành án hình sự đã có những quy định cụ thể về nguyên tắc và hành vi bị cấm để người thực hiện có thể điều chỉnh được hành vi của mình.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự  

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự (ảnh minh họa)

1. Nguyên tắc thi hành án hình sự

 • Khi thực hiện việc thi hành án hình sự cần tuân thủ những nguyên tắc sau:
  • Bảo đảm lợi ích và quyền hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và tuân thủ quy định của pháp luật, Hiến pháp.
  • Cá nhân, tổ chức, cơ quan cần tôn trọng những quyết định, bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật; Những cá nhân, tổ chức, cơ quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.
 • -Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, tôn trọng nhân phẩm, danh dự của người chấp hành biện pháp tư pháp, người chấp hành án, bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân thương mại chấp hành án.
  • Áp dụng biện pháp giáo dục cải tạo trên cơ sở giới tính, sức khỏe, độ tuổi, trình độ học vấn, mức độ phạm tội và các đặc điểm nhân thân khác của người chấp hành án. Ngoài ra kết hợp giáo dục cải tạo và trừng trị trong việc thi hành án.
  • Đối với người dưới 18 tuổi thì việc thi hành án nhằm mục đích giúp đỡ, giáo dục họ phát triển lành mạnh, sửa chữa sai lầm và trở thành người có ích cho xã hội.
  • Khuyến khích người chấp hành án tự nguyện bồi thường thiệt hại, lao động cải tạo, tích cực học tập, ăn năn hối cải.
  • Bảo đảm quyền tố cáo, khiếu nại các quyết định, hành vi trái pháp luật của người, cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự.
  • Bảo đảm sự tham gia của cá nhân và gia đình, tổ chức, cơ quan trong hoạt động tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự

 • Trong quá trình thi hành án hình sự không được thực hiện các hành vi sau:
  • Cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản của cơ sở giam giữ, quản lý; phá hủy cơ sở giam giữ, quản lý; trốn hoặc tổ chức bổ trốn khỏi cơ sở giam giữ, quản lý; trốn hoặc tổ chức trốn khi đang bị dẫn giải, áp giải; đánh tháo người bị dẫn giải, áp giải, phạm nhân, người chấp hành biện pháp tư pháp.
  • Chống lại hoặc cản trở yêu cầu, quyết định của người, cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự hoặc quy chế, nội quy về thi hành án hình sự; không chấp hành quyết định thi hành án hình sự.
  • Dụ dỗ, xúi giục, lôi kéo, kích động, giúp sức, tổ chức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về thi hành án hình sự; trả thù, xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, danh sự, tính mạng và tài sản của người có trách nhiệm thi hành án hình sự.
  • Không thi hành quyết định trả tự do và những quyết định khác của người, cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; không ra quyết định thi hành án hình sự.
  • Trong thi hành án hình sự có hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, nhũng nhiễu.
  • Tha trái pháp luật người bị áp giải thi hành án, người đang bị giam; thiếu trách nhiệm trong việc áp giải, canh gác, quản lý thi hành án để người chấp hành án tử hình, phạt tù hoặc án phạt trục xuất trốn.
  • Lạm dụng, lợi dụng quyền hạn, chức vụ để đề nghị hoãn, tạm đình chỉ, giảm, miễn, tha tù trước thời hạn có điều kiện, rút ngắn thời gian thử thách cho người không đủ điều kiện; không đề nghị cho những người có đủ điều kiện được hoãn, tạm đình chỉ, giảm, miễn, tha tù trước thời hạn có điều kiện; không đề nghị hoặc đề nghị hoãn, đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp, chấm dứt thời hạn việc chấp hành biện pháp tư pháp; cản trở pháp nhân thương mại, người chấp hành án thực hiện các quyền theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019.
  • Có những hình thức trừng phạt hoặc đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, tra tấn hoặc hạ nhục người chấp hành biện pháp tư pháp, người chấp hành án.
  • Phân biệt đối xử, kỳ thị hoặc xâm phạm đến lợi ích và quyền hợp pháp của pháp nhân thương mại, người chấp hành án.
  • Từ chối cấp hoặc cấp trái quy định của pháp luật những giấy xác nhận, giấy chứng nhận, quyết định hoặc giấy tờ khác về thi hành án hình sự.
  • Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về thi hành án hình sự.

 Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự

Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự (ảnh minh họa)

3. Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự

 • Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019 thì cơ quan quản lý thi hành án hình sự gồm những cơ quan sau đây:
  • Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng;
  • Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an;
 • Ngoài ra, cơ quan thi hành án hình sự bao gồm:
  • Trại giam thuộc quân khu, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại giam thuộc Bộ Công an;
  • Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh là cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện là cơ quan thi hành án hình sự Công quan thị xã, quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu là cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương.
 • Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự bao gồm:
  • Trại giam thuộc quân khu, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, trại giam thuộc Bộ Công an;
  • Đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương;
  • Ủy ban nhân dân cấp xã;

4. Quyết định, bản án được thi hành

 • Những quyết định, bản án được thi hành bao gồm:
  • Quyết định, bản án của Tòa án đã có quyết định thi hành và có hiệu lực pháp luật.
  • Bản án của Tòa án được thi hành kể từ ngày bản án đó có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định, bản án của Tòa án được thi hành ngay theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2019.
  • Quyết định của Tòa án mà quyết định này đã có quyết định thi hành về việc tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam chấp hành án; quyết định của Tòa án chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài.
  • Quyết định, bản án về áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc giáo dục, chữa bệnh tại trường giáo dưỡng;
  • Bản án, quyết định về việc buộc thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả tiếp tục xảy ra đối với pháp nhân thương mại có thẩm quyền của cơ quan thi hành án hình sự hoặc buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Xem thêm:

Các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.
Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự.
Thời gian truy tố khi giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?

Quy định chung về thi hành án hình sự.

 • Trên đây là nội dung Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.