Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp hiện nay

Ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp hiện nay

30/07/2022


 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA
TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Tư vấn ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp hiện nay

Hình 1. Luật Thịnh Trí - Tư vấn ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp hiện nay.

 • Khi tiến hành thành lập công ty, các cá nhân, tổ chức thường không biết nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào cho phù hợp với định hướng kinh doanh của mình. Với mong muốn có thể giúp đỡ các chủ doanh nghiệp tương lại lựa chọn loại hình doanh nghiệp đơn giản hơn, trong bài viết này Luật Thịnh Trí sẽ trình bày những ưu điểm, nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Loại hình công ty cổ phần.

a. Ưu điểm của công ty cổ phần.

b. Nhược điểm của công ty cổ phần.

2. Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH).

2.1. Loại hình công ty TNHH 1 thành viên.

a. Ưu điểm của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1 thành viên).

b. Nhược điểm của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1 thành viên).

2.2. Loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

a. Ưu điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

b. Nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

3. Loại hình công ty Hợp danh.

a. Ưu điểm của công ty hợp danh.

b. Nhược điểm của công ty hợp danh.

4. Loại hình doanh nghiệp tư nhân.

a. Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân.

b. Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân.

1. Loại hình công ty cổ phần:

a. Ưu điểm của công ty cổ phần:

 • Chế độ trách nhiệm của loại hình công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ và tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp, do đó mức độ rủi ro của các cổ đông không cao;
 • Cơ cấu vốn của loại hình công ty cổ phần rất linh hoạt, tạo điều kiện để nhiều người có thể góp vốn vào công ty;
 • Khả năng huy động vốn của loại hình công ty cổ phần rất cao, thông qua việc phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần, đây là một điểm khác biệt lớn nhất của loại hình công ty cổ phần với các loại hình khác;
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần tương đối đơn giản và dễ dàng, không cần thực hiện các thủ tục thay đổi với cơ quan có thẩm quyền (Sở kế hoạch và đầu tư). Do đó, phạm vi đối tượng tham gia vào công ty cổ phần rất nhiều và rộng, ngay cả cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

b. Nhược điểm của công ty cổ phần:

 • Do số lượng cổ đông rất lớn, vì thế việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp, thậm chí có sự phân nhóm giữa các cổ đông đối kháng nhau về lợi ích.
 • Các cổ đông sáng lập công ty cổ phần có thể mất quyền kiểm soát công ty.
 • Việc thành lập và quản lý công ty có phần phức tạp hơn các loại hình doanh nghiệp khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định pháp luật, đặc biệt là về chế độ tài chính, kế toán.
 • Chỉ những cổ đông sáng lập công ty cổ phần mới được hiển thị trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (nếu cổ đông đã sáng lập đã chuyển nhượng hết vốn, tuy nhiên tên trên hệ thống vẫn không bị mất). Các  cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau không cần phải thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, việc này chỉ thực hiện tại nội bộ của doanh nghiệp và không được ghi nhận trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với loại hình công ty cổ phần khi chuyển nhượng cổ phần, các cổ đông sẽ bị áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% (dù công ty không có lãi thì vấn bị áp dụng thuế này).

Tham khảo thêm: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần.

2. Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH):

2.1. Loại hình công ty TNHH 1 thành viên:

a. Ưu điểm của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1 thành viên)

 • Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có duy nhất một chủ sở hữu, nên chủ sở hữu công ty có quyền quyết định toàn bộ trong vấn đề điều hành, quản lý công ty.
 • Cơ cấu của công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức rất đơn giản, dễ quản lý;
 • Chủ sở hữu công ty chỉ cần chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty dẫn đến rủi ro xảy ra cho chủ sở hữu ít hơn cho doanh nghiệp tư nhân.

b. Nhược điểm của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1 thành viên)

 • Vì chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm trong số vốn cam kết góp vào công ty nên trong nhiều trường hợp đối tác, khách hàng có ít sự tin tưởng hơn.
 • Loại hình này không được phát hành cổ phiếu, nên chỉ có huy động vốn từ chính chủ sở hữu hoặc chuyển nhượng một phần vốn sang cho cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này sẽ làm thay đổi loại hình của doanh nghiệp, từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

2.2. Loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 Tư vấn ưu, nhược điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hình 2. Luật Thịnh Trí - Tư vấn ưu, nhược điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

a. Ưu điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Thành viên trong công ty TNHH có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong những trường hợp nhất định;
 • Quy định pháp luật về việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên với nhau trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Một thành viên trong công ty có thể tiến hành chào bán, chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác nhưng phải ưu tiên chào bán, chuyển nhượng cho các thành viên cho trong công ty trước, hạn chế tối đa sự gia nhập của người lạ vào công ty.
 • Tương tự như công ty cổ phần, loại hình này chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ, nghĩa vụ tài khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tối đa 50 thành viên, đây là yếu tố thuận lợi giúp doanh nghiệp có thể huy động thêm nguồn vốn. Tuy nhiên, tốc độ huy động vốn không nhanh bằng công ty cổ phần.

b. Nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Do các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn nên trong một số trường hợp không lấy được niềm tin của đối tác, khách hàng vì họ sợ xảy ra rủi ro với họ;
 • Việc giới hạn số lượng 50 thành viên góp vốn là một nhược điểm của loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Không được phát hành cổ phiếu ra thị trường để công khai huy động vốn trong công chúng.

3. Loại hình công ty Hợp danh:

a. Ưu điểm của công ty hợp danh:

 • Việc điều hành, quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp, vì số lượng thành viên ít, hầu hết những người góp vốn thành lập công ty đều là những người tuyệt đối tin tưởng nhau;
 • Các thành viên của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh, do đó, công ty hợp danh dễ tạo sự tin tưởng với đối tác, khách hàng.

b. Nhược điểm của công ty hợp danh:

 • Do các thành viên của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình nên rủi ro với các chủ sở hữu rất cao. Chính vì thế, loại hình này thường không phổ biến trên thị trường;
 • Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Tham khảo thêm: Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH 2 thành viên?

4. Loại hình doanh nghiệp tư nhân:

a. Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn tự chủ về tất cả các vấn đề trong doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp tư nhân ít bị chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, kể cả tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp. Điều này tạo sự tin tưởng cho khách hàng, đối tác.

Tham khảo thêm: Sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân có được phát hành chứng khoán không?

b. Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân:

 • Việc chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình dẫn đến rủi ro cao cho chủ sở hữu;
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, không được bán phần vốn góp cho cá nhân hoặc tổ chức khác, nên không có khả năng huy động vốn từ bên ngoài;
 • Doanh nghiệp tư nhân không có quyền góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 • Hy vọng bài viết trên đây có thể giúp khách hàng lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với định hướng kinh doanh của mình.

Tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2022: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z.

 • Để biết thêm chi tiết về vấn đề trên, vui lòng liên hệ đến chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH THỊNH TRÍ

Hotline: 1800 6365