Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chi tiết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 2022

Chi tiết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 2022

01/12/2022


CHI TIẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM 2022

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

3. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

3.1 Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.

3.2 Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng.

3.3. Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

4. Phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Chi tiết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 2022

Chi tiết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 2022 (ảnh minh họa).

Doanh nghiệp tư nhân được xem là một loại hình doanh nghiệp được nhiều người ưa chuộng để bắt đầu cho việc khởi nghiệp. Với thủ tục không quá phức tạp cùng hồ sơ đơn giản, việc thành lập doanh nghiệp tư nhân được thực hiện nhanh chóng.

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

 • Theo quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ doanh nghiệp đó và tự chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản của mình về tất cả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân sẽ không được phát hành bất ký loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ kinh doanh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền mua phần góp vốn, mua cổ phần hoặc góp vốn thành lập trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Theo hướng dẫn tại Quyết định 885/QĐ-BKHĐT năm 2021 thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo mẫu của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân (bản sao).
 • Trong đó, giấy tờ pháp lý của cá nhân (chủ doanh nghiệp tư nhân) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:
 • Trường hợp là công dân Việt Nam: Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hoặc Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
 • Trường hợp là người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực hoặc những loại giấy tờ có giá trị thay thế cho hộ chiếu nước ngoài.
 • Lưu ý:
  • Các loại tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư được lập thành tiếng Việt.
  • Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm với tài liệu bằng tiếng nước ngoài.
  • Trường hợp tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân được làm bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân.
 • Ngoài những giấy tờ nêu trên thì cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác hoặc nộp thêm hồ sơ khác.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân (ảnh minh họa).

3. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

3.1 Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp

 • Người nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ sau khi đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân.

  Tuy nhiên, trong trường hợp tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần bổ sung, sửa đổi cho người thành lập doanh nghiệp tư nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

3.2 Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

 • Người nộp hồ sơ tải văn bản điện tử, kê khai thông tin, ký xác thực hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân qua mạng thông tin điện tử và thanh toán lệ phí, phí đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ thông qua mạng thông tin điện tử.
 • Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng về vấn đề này.

3.3. Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để tải văn bản điện tử, kê khai thông tin và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thực hiện thanh toán lệ phí, phí đăng ký doanh nghiệp theo như quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Người nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký qua mạng thông tin điện tử.
 • Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng về vấn đề này.

4. Phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Theo hướng dẫn tại Quyết định 885/QĐ-BKHĐT năm 2021 thì lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:
 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp tư nhân: 50.000 đồng/lần
 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tư nhân: 100.000 đồng/lần.
 • Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, đăng ký qua mạng điện tử sẽ được miễn lệ phí.
 • Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tư nhân có thể được chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp thì lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp. trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm:

Ưu điểm và nhược điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân có được phát hành chứng khoán không?

Nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

 • Trên đây là tư vấn của Luật Thịnh Trí về Chi tiết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 2022. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho quý khách hàng. Nếu bạn còn thắc mắc về các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực theo quy định pháp luật mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi Hotline 1800 6365 để được tư vấn.