Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Trường hợp nào đương nhiên được xóa án tích?

Trường hợp nào đương nhiên được xóa án tích?

18/08/2021


TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯƠNG NHIÊN ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH?

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Đã bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII.

Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung.

Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích.

    Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích

  • Đương nhiên xóa án tích là trường hợp người đã bị kết án khi đáp ứng được những điều kiện nhất định mặc nhiên được công nhận là không có án tích mà không cần một quyết định riêng của tòa án về việc này.
  • Trường hợp người phạm tội đương nhiên được xóa án tích
  • Xóa án tích được quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015. Khi đó, người phạm tội sẽ được đương nhiên xóa án tích nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
  • Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 nêu trên.
  • Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.
  • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
  • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
  • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
  • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp nào đương nhiên được xóa án tích?
Trường hợp nào đương nhiên được xóa án tích?

Xem thêm:
Tui chu trách nhim hình s và ch th đặc bit ca ti phm.
Loại trừ trách nhiệm hình sự là gì?.

Chế định miễn trách nhiệm hình sự.
Án phí trong v án hình s.

  • Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.