Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first to file) của sở hữu trí tuệ

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first to file) của sở hữu trí tuệ

25/10/2021


NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN (FIRST TO FILE)
CỦA SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký.

Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký.

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là một trong hai nguyên tắc bảo hộ đối với quyền sở hữu công nghiệp, được quy định tại Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009 (sau đây viết tắt là Luật SHTT). Nguyên tắc này bao gồm các trường hợp sau:

  • Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
  • Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

  Từ hai điều trên có thể thấy trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký cá nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho:

  Nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên sớm nhất

  Nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày nộp đơn sớm nhất

  Nguyên tắc này không cho phép sự chậm trễ trong việc nộp đơn đăng ký nếu chủ đơn mong muốn được cấp văn bằng bảo hộ, từ đó nguyên tắc này cũng giúp thúc đẩy việc nộp đơn được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Qua đó giúp nâng cao ý thức của chủ thể kinh doanh trong việc nắm giữ các đối tượng sở hữu công nghiệp để bảo vệ tốt hơn quyền của mình.

Tham khảo thêm các bài viết:
Đăng ký logo độc quyền nhanh nhất năm 2022.
Bảo hộ nhãn hiệu và ý nghĩa của việc bảo hộ nhãn hiệu.

Đăng ký bản quyền thương hiệu năm 2022 như thế nào?
Nhãn hiệu là gì? Có bắt buộc phải đăng ký nhãn hiệu?

  Trên đây là nội dung Nguyên tắc ưu tiên (First to file) của Sở hữu trí tuệ Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.