Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Luật Thi hành án hình sự quy định thế nào về tha tù trước thời hạn có điều kiện?

Luật Thi hành án hình sự quy định thế nào về tha tù trước thời hạn có điều kiện?

05/01/2022


LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ QUY ĐỊNH THẾ NÀO
VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN?

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

2. Thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Hồ sơ đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện

Hồ sơ đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện (ảnh minh họa)

  Theo quy định hiện hành, mỗi năm 03 đợt vào thời điểm kết thúc năm xếp loại và kết thúc quý I, kết thúc quý II thì sẽ thực hiện việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện. Vậy hồ sơ và việc thi hành án đối với việc tha tù trước hạn có điều kiện được quy định thế nào?

1. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện

 • Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, trại tạm giam, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. Sau khi đã lập hồ sơ thì chuyển cho Tòa án quân sự cấp quân khu, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.
 • Để thực hiện việc đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện cần chuẩn bị hồ sơ như sau:
  • Phạm nhân cần làm đơn xin tha tù trước hạn có điều kiện trong đó kèm theo cam kết không vi phạm các nghĩa vụ và pháp luật phải chấp hành trong trường hợp được tha tù trước hạn;
  • Quyết định thi hành án; Quyết định của Tòa án, Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật (bản sao);
  • Bản sao quyết định hoặc quyết định về việc xếp loại chấp hành án phạt tù mà các tài liệu này thể hiện phạm nhân có ý thức cải tạo, nhiều tiến bộ;
  • Trong trường hợp người bị kết án về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng thì cần có quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (bản sao);
  • Tài liệu, văn bản thể hiện phạm nhân đã chấp hành xong những hình phạt bổ sung là nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, phạt tiền, án phí;
  • Tài liệu để xác định thời gian thực tế về việc phạm nhân đã chấp hành án phạt tù;
  • Những tài liệu để chứng minh trong trong trường hợp phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù dưới 18 tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng, người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng;
  • Văn bản về việc đề nghị tha tù trước hạn có điều kiện của cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, trại tạm giam, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
 • Người chấp hành án phạt tù được bảo lưu kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù và được tính liên tục liền kề với thời gian sau khi trở lại tiếp tục chấp hành án trong trường hợp người được áp dụng biện pháp tư pháp hoặc người đã được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù bắt buộc chữa bệnh. Trong trường hợp này, người tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có thể được xem xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu được sở y tế điều trị, đơn vị quân đội được giao quản lý hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù về cư trú xác nhận người đó chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

 Thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện (ảnh minh họa)

2. Thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

 • Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện được thi hành như sau:
 • Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam, trại giam ngay sau khi nhận được quyết định về việc phạm nhân tha tù trước thời hạn có điều kiện thì phải niêm yết tại cơ sở giam giữ phạm nhân danh sách những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
 • Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam, trại giam ngay sau khi quyết định tha tù trước thời hạn có hiệu lực pháp luật thì tha phạm nhân và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện và tha phạm nhân. Ngày quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có hiệu lực pháp luật thì thời gian thử thách được tính từ ngày này.
 • Ngoài ra, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam, trại giam phải bàn giao hồ sơ phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện cho cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người tha tù về cư trú.
 • Việc tiếp nhận và quản lý hồ sơ của phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện do cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người tha tù về cư trú chịu trách nhiệm. Những cơ quan này còn thực hiện việc lập hồ sơ quản lý người được tha tù và giao cho đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức quản lý.
 • Trừ trường hợp vì trở ngại khách quan hoặc lý do bất khả kháng, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được tha tù phải trình diện đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý để cam kết chấp hành nghĩa vụ.
 • Đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đến trụ sở để cam kết việc chấp hành nghĩa vụ trong trường hợp hết 05 ngày mà người đó không đến trình diện. Thêm vào đó, đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện lập biên bản vi phạm nghĩa vụ trong trường hợp người đó không cam kết hoặc không có mặt theo đúng thời hạn.
 • Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu bàn giao người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do quân đội quản lý nhưng sau đó không còn phục vụ trong quân đội cho Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức quản lý và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó về cư trú lập hồ sơ quản lý.
 • Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi dã quản lý người được tha tù trước hạn có điều kiện trong ngày cuối cùng của thời gian thử thách sẽ cấp giấy xác nhận chấp hành xong án phạt tù cho người đó và gửi cho Tòa án, Viện kiểm sát cùng cấp đã ra quyết định tha tù. Ngoài ra còn gửi giấy xác nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó đã chấp hành án, Tòa án đã ra quyết định thi hành án.
 • Đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chết để các cơ quan này thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án.
 • Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định đình chỉ thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo và gửi cho Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định có trụ sở, đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý người đó, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

Xem thêm:

Các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự.
Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự.
Quy định chung về thi hành án hình sự
.
Chi phí tố tụng và Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng.

 • Trên đây là nội dung Luật Thi hành án hình sự quy định thế nào về tha tù trước thời hạn có điều kiện? Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.