Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hướng dẫn quy trình giải thể công ty tnhh hai thành viên trở lên

Hướng dẫn quy trình giải thể công ty tnhh hai thành viên trở lên

09/08/2022


HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIẢI THỂ
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 Cung cấp dịch vụ tư vấn giải thể công ty

Hình 1. THỊNH TRÍ - Cung cấp dịch vụ tư vấn giải thể công ty.

 • Hiện nay, quy trình giải thể công ty được quy định bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020. Với hơn 10 năm thành lập, Công ty Luật TNHH THỊNH TRÍ tự hào là đơn vị tư vấn Luật hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Luật Doanh nghiệp. Dưới đây là quy trình thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Các trường hợp và điều kiện thực hiện giải thể công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Thủ tục giải thể.

3. Thành phần hồ sơ.

4. Dịch vụ tư vấn quy trình giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên – Luật Thịnh Trí.

1. Các trường hợp và điều kiện thực hiện giải thể công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Để thực hiện thủ tục giải thể công ty, theo quy định của Luật doanh nghiệp, công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thuộc một trong các trường hợp sau:

• Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

• Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

• Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

• Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

(Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020)

 • Ngoài ra, để thực hiện được thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp còn phải đáp ứng được điều kiện:
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.
 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Trong trường hợp Qúy khách hàng còn thắc mắc về các trường hợp và điều kiện giải thể công ty, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số hotline 1800 6365 để được Luật sư tư vấn miễn phí.

2. Thủ tục giải thể:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
 • Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.
 • Nếu Qúy khách hàng còn vướng mắc trong thủ tục nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được các chuyên gia pháp lý tư vấn miễn phí theo hotline 1800 6365.

3. Thành phần hồ sơ:

 • Theo quy định tại Điều 210, thành phần hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên sẽ gồm những loại giấy tờ sau:

 Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình 2: Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 • Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác đi thực hiện thủ tục giải thể công ty thay mình, thì thành phần hồ sơ sẽ phải bổ sung thêm giấy ủy quyền.

4. Dịch vụ tư vấn quy trình giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên – Luật Thịnh Trí:

 

Hình 3. Công ty Luật TNHH THỊNH TRÍ – Hỗ trợ mọi vấn đề pháp lý cho khách hàng.

 • Để giải đáp các khó khăn thắc mắc của khách hàng, cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình làm thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên, Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng nên trao đổi và nhờ sự hỗ trợ của luật sư chuyên ngành. Hiện tại, Luật Thịnh Trí cung cấp dịch vụ trọn gói về đăng ký thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên. Với phương châm tư vấn "Tận tâm phục vụ", mọi thắc mắc pháp lý của Quý khách sẽ được các luật sư, chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm của công ty giải đáp tận tình và chu đáo.
 • Với đội ngũ Luật sư không chỉ am hiểu và thông thạo pháp luật mà còn biết vận dụng để cung cấp dịch vụ pháp lý theo hướng có lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý khách. Công ty chúng tôi luôn thu hút, đào tạo nhân lực để trở thành luật sư có một trái tim "nóng", đôi bàn tay "sạch" và cái đầu "lạnh" với tư duy pháp lý nhạy bén cộng thêm sự đam mê, sự kiên trì và lòng trắc ẩn sẽ cung cấp cho Quý khách dịch vụ pháp lý với chất lượng tốt nhất.
 • Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài miễn phí 1800 6365 để được Luật sư tư vấn ngay những vấn đề của bạn.

Xem thêm:
Phân biệt giải thể doanh nghiệp và phá sản.
Nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể doanh nghiệp?

Sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân có được phát hành chứng khoán không?
Tư vấn về 3 loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay.