Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hồ sơ yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Hồ sơ yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022

23/04/2022


HỒ SƠ YÊU CẦU HOÀN THUẾ
THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân.

2. Hồ sơ yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân.

3. Trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của cơ quan thuế.

  Đóng thuế thu nhập cá nhân là một trong những nghĩa vụ của công dân góp phần ngân sách nhà nước, cân bằng xã hội, ổn định kinh tế. Ngoài việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo đúng kỳ hạn quy định thì trong một số trường hợp cá nhân nộp thuế được hoàn lại thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật. Vậy hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Điều kiện nào cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Bài viết sau đây sẽ phân tích về một số điều lưu ý về hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất, giúp cho bạn đọc nắm được thông tin cần thiết.

 Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân (ảnh minh họa)

1. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Hoàn thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền mà Nhà nước sẽ trả lại cho cá nhân nộp thuế nếu thuộc một trong số các trường hợp theo quy định pháp luật.
 • Theo Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định các trường hợp cá nhân được hoàn thuế là:
 • Khi số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
 • Các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
 • Theo Điều 60 Luật Quản lý thuế quy định đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế.
 • Như vậy, cá nhân nộp thuế được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định nêu trên.

 Hồ sơ yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân (ảnh minh họa)

2. Hồ sơ yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Theo điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn xử lý hoàn trả số tiền thuế nộp thừa cho người nộp thuế như sau:
 • Cá nhân nộp thuế có khoản nộp thừa sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn của Thông tư này mà vẫn còn khoản nộp thừa hoặc không có khoản nợ thì cá nhân nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định tại Thông tư này để được hoàn trả khoản nộp thừa khi cá nhân nộp thuế không còn khoản nợ.
 • Theo Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:
 • Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật; Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC; Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
 • Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục hoàn thuế với cơ quan thuế thì đề nghị hoàn thuế trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà không phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cơ quan thuế giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.
 • Theo điểm c khoản 1 Điều 25 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về thời điểm xác định khoản nộp thừa để hoàn nộp thừa như sau:
 • Thời điểm xác định khoản nộp thừa để hoàn nộp thừa đối với cá nhân nộp thuế tự tính, tự khai và tự nộp thuế theo số thuế đã kê khai là ngày cá nhân nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước;
 • Thời điểm xác định khoản nộp thừa để hoàn nộp thừa đối với cá nhân nộp thuế nộp tiền trước khi nộp hồ sơ khai thuế là ngày cá nhân nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, trường hợp có hồ sơ khai bổ sung thì thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày cá nhân nộp thuế nộp hồ sơ khai bổ sung.
 • Thời điểm xác định khoản nộp thừa để hoàn nộp thừa đối với cá nhân nộp thuế xác định nghĩa vụ thuế theo Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền là ngày cá nhân nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước; nếu cá nhân nộp thuế nộp tiền trước ngày thông báo thì thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày ban hành thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu có thông báo điều chỉnh, bổ sung thì thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày ban hành thông báo điều chỉnh, bổ sung.
 • Thời điểm xác định khoản nộp thừa để hoàn nộp thừa đối với cá nhân nộp thuế nộp tiền theo Quyết định của cơ quan thuế, Quyết định hoặc Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là ngày người nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước; nếu cá nhân nộp thuế nộp tiền trước ngày Quyết định hoặc Văn bản thì thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày ban hành Quyết định hoặc Văn bản; nếu có nhiều Quyết định hoặc Văn bản thì thời điểm xác định khoản nộp thừa được căn cứ vào Quyết định hoặc Văn bản cuối cùng.
 • Thời điểm xác định khoản nộp thừa để hoàn nộp thừa đối với cá nhân nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước nhưng sau đó thực hiện theo Bản án, Quyết định của Toà án thì thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày Bản án, Quyết định có hiệu lực.

3. Trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của cơ quan thuế

 • Theo Điều 41 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:
 • Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn nộp thừa theo quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn nộp thừa của người nộp thuế bao gồm: phân loại hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện hoàn thuế trước hoặc thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; xác định số tiền thuế nộp thừa được hoàn; xác định số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp phải bù trừ với số tiền được hoàn; ban hành Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có); ban hành Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định.

Xem thêm:

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở Hàn Quốc và những câu hỏi thường gặp.

Các trường hợp cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân.

 • Trên đây là một số lưu ý cần biết về Hồ sơ yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022 của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.