Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì? Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì? Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

19/05/2022


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LÀ GÌ?
THỜI HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU NHƯ THẾ NÀO?

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Tìm hiểu về Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

2. Thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức, cá nhân trong vấn đề bảo hộ nhãn hiệu, đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm chứng minh quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ. Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm các thông tin cần thiết liên quan đến nhãn hiệu như chủ sở hữu, thời gian bảo hộ, phạm vi bảo hộ, nhóm ngành bảo hộ. Vậy Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn sử dụng là bao lâu? Trường hợp hết thời hạn có được gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không? Bài viết sau đây sẽ phân tích nội dung này, giúp cho bạn đọc nắm được thông tin cần thiết.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì? (Ảnh minh họa)

1. Tìm hiểu về Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?
 • Theo khoản 3 Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ quy định văn bằng bảo hộ bao gồm Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền sáng chế, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Như vậy, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một loại văn bằng bảo hộ nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân đối với nhãn hiệu do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có nội dung gì?
 • Theo khoản 3 Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ quy định văn bằng bảo hộ bao gồm Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền sáng chế, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Như vậy, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một loại văn bằng bảo hộ nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân đối với nhãn hiệu do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ. Khi hết hiệu lực, có thể gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn là 10 năm.
 • Ví dụ: Nhãn hiệu X nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào ngày 10/2/2009 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào ngày 20/3/2011 thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu X có hiệu lực từ ngày 20/3/2011 đến hết ngày 10/2/2019.

 Thủ tục xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Ảnh minh họa)

3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 1. Thời điểm thực hiện gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Theo Khoản 2 Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ quy định để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.
 • Theo điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN hướng dẫn thời điểm thực hiện gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:
 • Khi gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được gia hạn một phần hoặc toàn bộ Danh mục hàng hóa, dịch vụ.
 • Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và phí đăng bạ, phí thẩm định yêu cầu gia hạn, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cho Cục Sở hữu trí tuệ trong vòng 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực.
 • Lưu ý: Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực cho mỗi tháng nộp muộn.
 1. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  Theo điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:

 • Bước 1: Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin gia hạn bao gồm:
 • Tờ khai theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư này về yêu cầu xin gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).
 • Trường hợp người đại diện nộp hồ sơ phải có Giấy ủy quyền theo quy định.
 • Trường hợp nộp các khoản phí, lệ phí vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc qua dịch vụ bưu chính thì phải có bản sao chứng từ các khoản phí đã nộp.
 • Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ xin gia hạn trong thời hạn là 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ theo quy định thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo yêu cầu, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp về quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong thời 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.
 • Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quyết định gia hạn hiệu lực thì chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và nộp phí, lệ phí theo quy định.
 1. Trường hợp từ chối gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Nếu hồ sơ yêu cầu xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Người yêu cầu xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không phải là chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng.
 • Hồ sơ yêu cầu xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định.
 • Đối với các hồ sơ nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu có ý kiến phản đối hoặc sửa chữa thiếu sót. Sau khi kết thúc thời hạn ấn định mà người yêu cầu không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến nhưng không xác đáng hoặc không sửa chữa thiếu sót hoặc có sửa chữa nhưng không đạt yêu cầu thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

Xem thêm:

5 Lỗi thường gặp khi đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo.
Doanh nghiệp nên lựa chọn bảo hộ logo dưới dạng nhãn hiệu hay bản quyền tác giả.

Bảo hộ nhãn hiệu và ý nghĩa của việc bảo hộ nhãn hiệu.
Đăng ký bản quyền thương hiệu năm 2022 như thế nào?

 • Trên đây là nội dung một số quy định về Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì? Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào? của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.