Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Giải pháp hữu ích là gì?

Giải pháp hữu ích là gì?

25/10/2021


GIẢI PHÁP HỮU ÍCH LÀ GÌ?

Giải pháp hữu ích là gì?
Giải pháp hữu ích là gì?

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền.

Giải pháp hữu ích là một trong những đối tượng sở hữu công nghiệp.

Tại Khoản 2 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 có quy định:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Có tính mới;
  2. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Giải pháp hữu ích là một trong những đối tượng sở hữu công nghiệp và có đặc điểm gần giống với sáng chế. Vì vậy hãy cùng nhau phân biệt chúng:

  • Giống nhau:
  • Đều đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ
  • Đều là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình
  • Đều là đối tượng được pháp luật bảo hộ quyền
  • Đều có tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp
  • Khác nhau:

Tham khảo thêm các bài viết:
Đăng ký logo độc quyền nhanh nhất năm 2022.
Bảo hộ nhãn hiệu và ý nghĩa của việc bảo hộ nhãn hiệu.

Đăng ký bản quyền thương hiệu năm 2022 như thế nào?
Nhãn hiệu là gì? Có bắt buộc phải đăng ký nhãn hiệu?
  Trên đây là nội dung Giải pháp hữu ích Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.