Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Điều kiện lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Điều kiện lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

07/12/2022


Ngày 30/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Điều 4 Thông tư này quy định về điều kiện, mệnh giá và giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước như sau:

Điều kiện lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Điều kiện lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước (Ảnh minh họa).

- Các loại giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

    Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;

    Trái phiếu Chính phủ;

    Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;

    Trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

    Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp khác;

    Giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

- Điều kiện về giấy tờ có giá:

    Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên;

    Chưa chốt quyền nhận gốc và lãi khi đáo hạn;

    Giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải nguyên vẹn, không được rách, nát, hư hỏng, thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số, không bị nhàu, nát, nhòe, bẩn, tẩy, xóa.

Mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/01/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.