Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/12/2022)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/12/2022)

01/12/2022


Chính sách mới có hiệu lực 01/12/2022 bao gồm quy định về: Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, lãnh đạo; Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương.

Thay đổi tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương

Theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BNV, các lãnh đạo Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố... phải có thời gian giữ chức vụ từ đủ 05 năm trở lên thay vì từ 01 nhiệm kỳ trở lên như cũ.

Chính sách mới có hiệu lực 01/12/2022

Chính sách mới có hiệu lực 01/12/2022 (Ảnh minh họa).

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương thay đổi cơ cấu tổ chức

Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định Bộ Công Thương có 28 đơn vị trực thuộc, thay vì 30 đơn vị như quy định cũ. Trong đó:

- Vụ Kế hoạch hợp nhất với Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp thành Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Chuyển đổi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thành Ủy ban cạnh tranh quốc gia;

- Cắt giảm Cục Công tác phía Nam.

Đối với Bộ Ngoại giao, Nghị định 81/2022/NĐ-CP cũng giảm số lượng đơn vị trực thuộc Bộ này từ 30 xuống còn 28 đơn vị. Cụ thể, Cục Cơ yếu hợp nhất với Trung tâm Thông tin chuyển thành Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Vụ Thi đua - khen thưởng và truyền thống ngoại giao không còn được quy định.

Nguồn Luật Việt Nam.