Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Con bị bệnh tâm thần có được hưởng di sản thừa kế khi bố mẹ chết không

Con bị bệnh tâm thần có được hưởng di sản thừa kế khi bố mẹ chết không

12/04/2022


CON BỊ BỆNH TÂM THẦN CÓ ĐƯỢC HƯỞNG
DI SẢN THỪA KẾ KHI BỐ MẸ CHẾT KHÔNG

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Quyền hưởng di sản thừa kế của người bị bệnh tâm thần.

2. Quản lý tài sản thừa kế của người bị bệnh tâm thần.

3. Trách nhiệm người giám hộ của người bị bệnh tâm thần.

  Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người có quyền thừa kế. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể về quyền thừa kế đối với những người thừa kế theo pháp luật và những người thừa kế theo di chúc. Thực tế hiện nay, có những người con không may mắn sinh ra bị mắc các bệnh không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Do đó, có nhiều trường hợp nhiều ba mẹ mất đi để lại thừa kế cho con bị tâm thần. Vậy pháp luật quy định như thế nào về quyền thừa kế đối với người bị tâm thần. Bài viết sau đây sẽ phân tích về nội dung về nội dung này, giúp cho bạn đọc nắm được thông tin cần thiết.

 Quyền hưởng di sản thừa kế của người bị bệnh tâm thần

Quyền hưởng di sản thừa kế của người bị bệnh tâm thần (ảnh minh họa)

1. Quyền hưởng di sản thừa kế của người bị bệnh tâm thần

 • Theo Điều 613 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định vào thời điểm mở thừa kế, người thừa kế là cá nhân phải là người con sống hoặc sau thời điểm mở thừa kế được sinh ra và còn sống nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.
 • Như vậy, đối với người bị bệnh tâm thần thì pháp luật không hạn chế về quyền được hưởng di sản thừa kế, do đó, người bị bệnh tâm thần vẫn được hưởng di sản thừa kế.
 • Người bị bệnh tâm thần được coi là mất năng lực hành vi dân sự khi bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không thể làm chủ, nhận thức được hành vi của mình và được Tòa án tuyên bố bị mất năng lực hành vi dân sự theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có quyền và lợi ích liên quan.

2. Quản lý tài sản thừa kế của người bị bệnh tâm thần

 • Theo quy định tại Điều 59 Bộ luật Dân sự năm 2015, người giám hộ sẽ là người quản lý tài sản của người mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, đối với tài sản thừa kế của người bị bệnh tâm thần sẽ do người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người bị bệnh tâm thần như tài sản của chính người giám hộ; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị bệnh tâm thần vì lợi ích của người bị bệnh tâm thần.
 • Các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản mà có giá trị lớn của người bị bệnh tâm thần như: cho thuê, cho mượn, bán, trao đổi thế chấp, đặt cọc, cho vay, cầm cố và giao dịch dân sự khác thì phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.
 • Người giám hộ không được đem tài sản của người bị bệnh tâm thần tặng cho người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người bị bệnh tâm thần có liên quan đến tài sản của người bị bệnh tâm thần đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người bị bệnh tâm thần và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.
 • Người giám hộ của người người bị bệnh tâm thần được quản lý tài sản của người bị bệnh tâm thần theo quyết định của Tòa án trong phạm vi được quy định tại khoản 1 Điều 59 Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Người giám sát của người giám hộ của người bị bệnh tâm thần được quy định theo Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:
  • Người giám sát việc giám hộ là người thân thích của người bị bệnh tâm thần (là vợ, chồng, cha, mẹ, con ông, bà, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột) hoặc người thân thích chọn cá nhân, pháp nhân khác làm người giám sát việc giám hộ.
 • Việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ phải được sự đồng ý của người bị bệnh tâm thần. Trường hợp giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của người bị bệnh tâm thần thì người giám sát phải đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị bệnh tâm thần.
  • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân hoặc pháp nhân giám sát việc giám hộ nếu không có người thân thích của người bị bệnh tâm thần hoặc những người thân thích không cử, chọn được người giám sát việc giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ thì Tòa án quyết định.
  • Điều kiện cá nhân làm người giám sát giám hộ là người có đủ năng lực hành vi dân sự, điều kiện pháp nhân làm người giám sát giám hộ là đủ có năng lực pháp luật dân sự và có điều kiện cần thiết để thực hiện việc giám sát.
  • Quyền và nghĩa vụ của người giám sát việc giám hộ: Theo dõi, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ; Xem xét, có ý kiến kịp thời bằng văn bản về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự có liên quan đến người bị bệnh tâm thần; Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giám hộ xem xét thay đổi hoặc chấm dứt việc giám hộ, giám sát việc giám hộ.
 • Sau khi lựa chọn được người giám hộ của người bị bệnh tâm thần thì việc lựa chọn phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.

 Trách nhiệm người giám hộ của người bị bệnh tâm thần

Trách nhiệm người giám hộ của người bị bệnh tâm thần (Ảnh minh họa)

3. Trách nhiệm người giám hộ của người bị bệnh tâm thần

 • Theo Điều 57 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định người giám hộ của người bị bệnh tâm thần phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh của người bị bệnh tâm thần; đại diện cho người bị bệnh tâm thần trong các giao dịch dân sự; quản lý tài sản của người bị bệnh tâm thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bệnh tâm thần.
 • Tòa án quyết định một trong số trách nhiệm nêu trên đối với người giám hộ của người bị bệnh tâm thần theo quy định pháp luật.
 • Bên cạnh những nghĩa vụ nêu trên, người giám hộ của người bị bệnh tâm thần còn có các nghĩa vụ theo Điều 58 Bộ luật Dân sự năm 2015 là: sử dụng tài sản của người bị bệnh tâm thần để chăm sóc, chi những nhu cầu thiết yếu hằng ngày của người bị bệnh tâm thần; đại diện cho người bị bệnh tâm thần trong việc thực hiện, xác lập các giao dịch dân sự và thực hiện quyền khác theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị bệnh tâm thần; được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người bị bệnh tâm thần.
 • Tòa án quyết định một trong số quyền nêu trên đối với người giám hộ của người bị bệnh tâm thần theo quy định pháp luật.
 • Người giám hộ được thay đổi khi không còn đủ các điều kiện làm giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015; bị mất tích, chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, vi phạm nghĩa vụ giám hộ, có người khác làm giám hộ khi người giám hộ đề nghị được thay đổi. Trường hợp là pháp nhân giám hộ phải chấm dứt tồn tại.

Xem thêm:

Xử lý tài sản thừa kế của những người chết cùng thời điểm.
Tài sản không có người thừa kế, được xử lý như thế nào?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.
Hợp đồng vô hiệu là gì? Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu.

 • Trên đây là nội dung một số quy định về Con bị bệnh tâm thần có được hưởng di sản thừa kế khi bố mẹ chết không?  của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.