Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hướng dẫn trình tự, thủ tục tách thửa đất và làm sổ đỏ năm 2022

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tách thửa đất và làm sổ đỏ năm 2022

15/06/2022


HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC
TÁCH THỬA ĐẤT VÀ LÀM SỔ ĐỎ NĂM 2022

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Các trường hợp được cấp Sổ đỏ.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa đất.

3. Thời hạn trả kết quả cấp Sổ đỏ sau khi thực hiện tách thửa đất.

 • Trình tự, thủ tục về tách thửa đất là một trong những nhu cầu pháp lý được người dân đặc biệt quan tâm hiện nay, nhất là tình hình về mua bán bất động sản đang hoạt động sôi nổi. Tuy nhiên, thực tế nhiều cá nhân sử dụng đất chưa nắm rõ trình tự, thủ tục tách thửa đất như thế nào? Các trường hợp nào được cấp Sổ đỏ theo quy định? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn về nội dung nêu trên, giúp cho bạn đọc nắm được thông tin cần thiết.

 Các trường hợp được cấp Sổ đỏ

Các trường hợp được cấp Sổ đỏ (Ảnh minh họa).

1. Các trường hợp được cấp Sổ đỏ:

 • Theo khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai quy định về việc cấp Sổ đỏ đối với các trường hợp sau đây:
 • Đối với người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Sổ đỏ theo quy định tại 100, 101 và 102 của Luật Đất đai bao gồm: Cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất; cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; cấp Sổ đỏ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất.
 • Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Từ sau ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với người được sử dụng đất.
 • Người sử dụng đất trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, công nghệ cao, khu khu kinh tế;
 • Người được nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng, chuyển đổi, nhận tặng cho, được thừa kế quyền sử dụng đất; xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ đối với người nhận quyền sử dụng đất.
 • Theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai, theo quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành đối với người được quyền sử dụng đất.
 • Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
 • Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 • Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;
 • Sổ đỏ được cấp đổi hoặc cấp lại theo đề nghị của người sử dụng đất trong trường hợp Sổ đỏ bị mất.
 • Như vậy, đối với người sử dụng đất có yêu cầu tách thửa sẽ được cấp Sổ đỏ.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa đất:

 • Theo Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 3 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa đất như sau:
 • Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đất bao gồm: Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư này và Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc) và nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Ở địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường.
  • Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
 • Đo đạc địa chính về thửa đất có yêu cầu tách thửa;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới tách;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất
 • Trường hợp người sử dụng đất tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất hoặc do xử lý hợp đồng thế chấp, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án, góp vốn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đất giá đất (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
 • Đo đạc địa chính về thửa đất có yêu cầu tách thửa;
 • Từ kết quả đo đạc địa chính, lập bản trích lục thửa đất mới tách chuyển cho người sử dụng đất thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với phần diện tích chuyển quyền; xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp những thay đổi hoặc với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
 • Trường hợp tách thửa đất do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện như sau:
 • Căn cứ vào quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp những thay đổi và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ xin tách thửa đất theo khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với thực hiện thủ tục tách thửa đất; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời hạn giải quyết hồ sơ tách thửa đất là 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 Thời hạn trả kết quả cấp Sổ đỏ sau khi thực hiện tách thửa đất

Thời hạn trả kết quả cấp Sổ đỏ sau khi thực hiện tách thửa đất (Ảnh minh họa).

3. Thời hạn trả kết quả cấp Sổ đỏ sau khi thực hiện tách thửa đất:

 • Theo khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP hướng dẫn về việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Xem thêm:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Diện tích đất tối thiểu cần đáp ứng khi thực hiện thủ tục tách thửa đất ở Đồng Nai.

Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.
Những vấn đề liên quan khi xin cấp giấy chứng nhận chủ “quyền nhà đất”.

 • Trên đây là nội dung một số quy định về Hướng dẫn trình tự, thủ tục tách thửa đất và làm sổ đỏ năm 2022 của Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.