Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tên miền có được đăng ký và bảo hộ hay không?

Tên miền có được đăng ký và bảo hộ hay không?

26/10/2021


  Theo luật sở hữu trí tuệ (“SHTT”) Việt Nam, tên miền không thuộc đối tượng đăng ký và được pháp luật về SHTT bảo hộ. Luật SHTT chỉ quy định về “Hành vi cạnh tranh không lành mạnh” đối với tên miền tại điểm d Khoản 1 Điều 130. Cụ thể:

  “Điều 130. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

1. Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

d) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.”

  Theo quy định này, bạn chỉ có thể khiếu nại, khởi kiện sau khi phát hiện ra hành vi xâm phạm của đối phương mà không thể phòng bị, phản đối trước đó (trong quá trình họ xin cấp).