Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Quy định mới về từ chối tiếp công dân từ 15/11/2021

Quy định mới về từ chối tiếp công dân từ 15/11/2021

18/10/2021


Ngày 1/10/2021,Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Theo Điều 4 của Thông tư 04/2021, nếu thuộc các trường hợp sau thì người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân và phải giải thích cho công dân lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân:

- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

Theo quy định cũ tại Điều 4 Thông tư 06/2014, các trường hợp này chỉ phải giải thích với công dân lý do từ chối mà không cần báo cáo người phụ trách tiếp công dân.

Ngoài ra, Điều 9 Thông tư 04 này quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của cơ quan, đơn vị.

Trong khi đó, theo quy định cũ, khoản 1 Điều 32 Thông tư 06/2014 chỉ quy định đây là trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước.

Thông tư 04/2021 có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.