Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính thức tiếp tục lùi cải cách tiền lương

Chính thức tiếp tục lùi cải cách tiền lương

29/11/2021


Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 với nhiều nội dung đáng lưu ý.

Cụ thể, theo Nghị quyết Quốc hội chính thức lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Do chưa thực hiện cải cách tiền lương, nên tiền lương năm 2022 của nhóm khu vực nhà nước vẫn sẽ thực hiện theo lương cơ sở như hiện tại với công thức như sau:

Tiền lương = Hệ số lương  x  Mức lương cơ sở 2022

Trong đó, mức lương cơ sở 2022 sẽ là  1,49 triệu đồng/tháng, mức lương này được thực hiện từ ngày 01/7/2019 đến nay.


Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

Ngoài ra, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương, bao gồm:

- Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định;

- Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa;

- Phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu;

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Nghị quyết được thông qua ngày 13/11/2021.